Engelsk

Standarddosimetri

Sundhedsstyrelsens standarddosimetrilaboratorium (SDL) udfører akkrediterede kalibreringer af dosimetre samt kontroller af monitorer.

Sundhedsstyrelsens standarddosimetrilaboratorium (SDL) udfører akkrediterede kalibreringer af dosimetre samt kontroller af monitorer.

Dertil kan laboratoriet bestråle et emne, f.eks. persondosimetre, med en given dosis, eller bestemme aktivitet af nuklearmedicinske prøver med dosiskalibrator.

For dosimetre (ionkamre), til brug inden for især stråleterapi, udføres kalibreringer mht. absorberet dosis i vand i Co-60 strålefelt. For monitorer til strålebeskyttelse kontrolleres instrumentets visning af miljødosisækvivalenthastigheden ift. strålekvaliteterne Cs-137, Co-60 samt Am-241.

Laboratoriet er sporbart til Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) og er en del af det Internationale Atomenergiagenturs (IAEA) netværk af standarddosimetrilaboratorier (SSDL).

Akkrediterede ydelser

SDL udfører akkrediterede kalibreringer med hensyn til dosis til vand i Co-60 strålefelt, samt akkrediterede kontroller af miljødosimetre mht. Miljødosisækvivalenthastighed.

Laboratoriets medarbejdere vedligeholder deres kompetencer ved deltagelse i et nordisk samarbejde inden for dosimetri, samt ved deltagelse i internationale møder, kurser og seminarer afholdt af bl.a. IAEA. Laboratoriet deltager desuden i sammenligningsprøver for at sikre pålidelighed af dets kalibreringer.

Ionkamre bruges inden for dosimetrien for stråleterapi. Det anbefales af IAEA at få kalibreret med hensyn til absorberet dosis i vand. Strålekvaliteten i SDL er Cobolt-60.

Strålebeskyttelses-instrumenter kontrolleres med hensyn til kerma til luft eller miljødosisækvivalent i Cæsium-137 (662 keV), Kobolt-60 (1173 og 1333 keV) samt Americium-241 (59,5 keV).

Størrelser og enheder der optræder indenfor standarddosimetrien:

  • Absorberet dosis til vand Dw angives i enheden gray (Gy)
  • Kerma til luft Ka angives i enheden gray (Gy) (Kerma står for kinetic energy released in matter)
  • Miljødosisækvivalent H­­(10) angives i enheden sievert (Sv)
  • Persondosisækvivalent Hp(10) og Hp(0,07) angives i enheden sievert (Sv)
Opdateret 07 MAJ 2019