xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Standarddosimetri

Sundhedsstyrelsens standarddosimetrilaboratorium (SDL) udfører akkrediterede kalibreringer af ionkamre samt kontroller af miljødosimetre.

Ydelser

Sundhedsstyrelsens standarddosimetrilaboratorium (SDL) udfører akkrediterede

  • kalibreringer af ionkamre
  • kontroller af miljødosimetre

Dertil kan laboratoriet

  • bestråle et emne, f.eks. persondosimetre, med en given dosis
  • bestemme aktivitet af nuklearmedicinske prøver med dosiskalibrator

Sporbarhed

Laboratoriet er ift. diverse dosisstørrelser sporbart til Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) og The National Physical Laboratory (NPL), og er en del af det Internationale Atomenergiagenturs (IAEA) netværk af standarddosimetrilaboratorier (SSDL).

Målsætning

  • Medarbejderne ved laboratoriet vedligeholder deres kompetencer ved at deltage i nordisk samarbejde indenfor dosimetrien, samt ved deltagelse i internationale møder, kurser og seminarer afholdt af bl.a. IAEA
  • Laboratoriet deltager i sammenligningsprøver for at sikre pålidelighed af dets kalibreringer

Information og kontakt

Mere information om metode og brug kan læses i Akkrediterede ydelser

Spørgsmål og aftale om ydelser kan ske ved henvendelse til laboratoriet.

Opdateret 12 MAJ 2021