Engelsk

Dosis­overvågning og måletjenester

Sundhedsstyrelsen tilbyder dosisovervågning af personer, der er omfattet af krav om lovpligtig dosisovervågning. Vi udfører også kalibreringer og kontroller af dosimetre og håndholdte monitorer.

Sundhedsstyrelsens laboratorier er akkrediteret af DANAK (reg. nr. 503) og arbejder efter ISO/IEC 17025. Det nærmere omfang af akkrediterede ydelser kan findes på de underliggende sider. DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, udpeget af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet.

Læs mere på DANAKs hjemmeside

Opdateret 14 MAJ 2019