xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsen varetager samtlige myndighedsopgaver vedrørende strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling.

Sundhedsstyrelsen udsendte i november 2020 opkrævninger af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver på strålebeskyttelsesområdet. Gebyrerne opkræves hos virksomheder, der har tilladelse til eller er omfattet af krav om underretning om brug af strålekilder.

Læs mere her

Sundhedsstyrelsen fungerer som strålebeskyttelsesmyndighed i medfør af strålebeskyttelsesloven. Hovedopgaven er at sikre arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø mod skader fra ioniserende stråling.

Hertil bidrager Sundhedsstyrelsen til Sundheds- og Ældreministeriets departement og andre offentlige myndigheder ved spørgsmål vedrørende ikke-medicinsk anvendelse af radiofrekvente elektromagnetiske felter samt solarier (ikke-ioniserende stråling).

Sundhedsstyrelsen er den eneste offentlige institution med overordnet ansvar for strålebeskyttelse og med faglig viden og kompetence på hele området.

Sundhedsstyrelsens opgaver

Sundhedsstyrelsens opgaver på strålebeskyttelsesområdet omfatter primært

 • regelfastsættelse
 • godkendelse af og tilsyn med røntgenanlæg og radioaktive stoffer
 • information og rådgivning over for forbrugere (arbejdstagere, institutioner, virksomheder, offentligheden og andre myndigheder)
 • standardisering
 • overvågning af stråleområdet
 • Deltagelse i internationale fora på strålebeskyttelsesområdet.

Formål

Idet der samtidig tages hensyn til den ønskede nyttevirkning ved brug af ioniserende stråling, er det Sundhedsstyrelsens overordnede mål: 

 • at sikre, at intentionerne bag strålebeskyttelsesloven, atomanlægsloven og EU-reguleringer opfyldes
 • at sikre at brugen af ioniserende stråling er berettiget, optimeret og kvalitetssikret, herunder at den medicinske anvendelse er effektiv
 • at sikre godt arbejdsmiljø i relation til eksponering af ioniserende stråling
 • at forhindre akutte dødsfald og anden alvorlig akut skade forårsaget af ioniserende stråling
 • at forebygge og begrænse ioniserende strålings skadelige sene effekter, herunder hensyntagen til beskyttelse af dyr og miljø mod skadelige effekter af ioniserende stråling
Opdateret 16 APR 2021