xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsen varetager samtlige myndighedsopgaver vedrørende strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling.

Sundhedsstyrelsen har i foråret 2022 udsendt opkrævninger af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver på strålebeskyttelsesområdet. Gebyrerne opkræves hos virksomheder, der har tilladelse til eller er omfattet af krav om underretning om brug af strålekilder. Tidspunktet er fremrykket i forhold til tidligere år, da der arbejdes frem imod at udsende størstedelen af fakturaer i begyndelsen af året. Virksomheder, som senere på året starter eller udvider deres brug af strålekilder, vil modtage faktura senere i 2022.

Læs mere om gebyrordningen

Sundhedsstyrelsen fungerer som strålebeskyttelsesmyndighed i medfør af strålebeskyttelsesloven. Hovedopgaven er at sikre arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø mod skader fra ioniserende stråling.

Hertil bidrager Sundhedsstyrelsen til Sundhedsministeriets departement og andre offentlige myndigheder ved spørgsmål vedrørende ikke-medicinsk anvendelse af radiofrekvente elektromagnetiske felter samt solarier (ikke-ioniserende stråling).

Sundhedsstyrelsen er den eneste offentlige institution med overordnet ansvar for strålebeskyttelse og med faglig viden og kompetence på hele området.

Sundhedsstyrelsens opgaver

Sundhedsstyrelsens opgaver på strålebeskyttelsesområdet omfatter primært

 • regelfastsættelse
 • godkendelse af og tilsyn med røntgenanlæg og radioaktive stoffer
 • information og rådgivning over for forbrugere (arbejdstagere, institutioner, virksomheder, offentligheden og andre myndigheder)
 • standardisering
 • overvågning af stråleområdet
 • Deltagelse i internationale fora på strålebeskyttelsesområdet.

Formål

Idet der samtidig tages hensyn til den ønskede nyttevirkning ved brug af ioniserende stråling, er det Sundhedsstyrelsens overordnede mål: 

 • at sikre, at intentionerne bag strålebeskyttelsesloven, atomanlægsloven og EU-reguleringer opfyldes
 • at sikre at brugen af ioniserende stråling er berettiget, optimeret og kvalitetssikret, herunder at den medicinske anvendelse er effektiv
 • at sikre godt arbejdsmiljø i relation til eksponering af ioniserende stråling
 • at forhindre akutte dødsfald og anden alvorlig akut skade forårsaget af ioniserende stråling
 • at forebygge og begrænse ioniserende strålings skadelige sene effekter, herunder hensyntagen til beskyttelse af dyr og miljø mod skadelige effekter af ioniserende stråling
Opdateret 13 JUN 2022