xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsens Rådgivende udvalg for Rationel Farmakoterapi

Det rådgivende udvalgs overordnede opgaver er at rådgive Sundhedsstyrelsen aktivt i forhold til at skabe retning for Indsatser for Rationel Farmakoterapis arbejde.

Udvalget skal bibringe viden om og medvirke til koordinering af nationale indsatser inden for rationel farmakoterapi og skal understøtte implementering af produkter om rationel farmakoterapi.

Formålet med udvalgets arbejde er at sikre, at indsatserne er relevante og responsive i forhold til at understøtte rationel anvendelse af lægemidler i almen praksis i Danmark.

Formand for udvalget er Britta Tendal Jeppesen, enhedschef i Enhed for evidensbaseret medicin (EBM) i Sundhedsstyrelsen. De udpegede medlemmer har en særlig indsigt inden for rationel farmakoterapi og er udpeget for 2 år.

Medlemmer

 • Birgitte Klindt Poulsen, udpeget af Region Nordjylland
 • Bo Christensen, Sundhedsstyrelsens sagkyndige for almen medicin
 • Charlotte Vermehren, udpeget af Danmarks Farmaceutiske Selskab
 • NN, udpeget af Region Syddanmark
 • Janus Laust Thomsen, udpeget af Forskningsenhederne for Almen Praksis
 • Jens-Ulrik Rosholm, udpeget af Dansk Selskab for Geriatri
 • Lise Bakkestrøm Rosenbæk, udpeget af Region Midtjylland
 • Martin Balslev Jørgensen, udpeget af Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Mette Marie Hougaard Christensen, udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
 • Mikkel Bring Christensen, udpeget af Region Hovedstaden
 • Rikke Hamfeldt, udpeget af Ældre Sagen
 • Thomas Birk Kristiansen, udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Mikkel Sjøjund, udpeget af Psykiatrialliancen
 • Ulrik Dragsted, udpeget af Region Sjælland
Opdateret 12 OKT 2021