xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Stormøde

IRF’s Stormøde er et årligt arrangement, som er åbent for alle. Hvert Stormøde har et lægemiddelfagligt tema, som diskuteres fra forskellige perspektiver.

Stormøderne sætter væsentlige lægemiddelfaglige dilemmaer til debat. På møderne kan du høre oplæg og paneldebatter, selv deltage i debatten, netværke og høre mere om vores arbejde.

Stormødet er åbent for alle, og der deltager et bredt udvalg af bl.a. sundhedsfagfolk, myndighedsansatte, patientforeninger, faglige organisationer og medicinalindustrien.

Der er ikke afholdt Stormøder i 2020 og 2021 på grund af COVID-19-epidemien.

Kommende og afholdte stormøder

Stormøde 2022

Hvordan kan vi forebygge og håndtere polyfarmaci ved multisygdom?

Stormødet 2022 bliver en heldagskonference 2. juni. Sæt kryds i kalenderen og hold øje med Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Program og mulighed for tilmelding kommer i starten af 2022.

Kontaktperson: Chefkonsulent Solveig Forberg, mail: sofn@sst.dk

 
Opdateret 07 JAN 2022