xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kurser

IRF afprøver nye former for kursusvirksomhed i 2021

IRF afholder ikke fysiske kurser i 2021. Vi arbejder i stedet på nye måder at udbrede rationel farmakoterapi på. Vi prioriterer at være tilstede, hvor de alment praktiserende læger er samlet i forvejen – fysisk eller virtuelt. I 2021 har IRF et særligt fokus på psykofarmakaområdet. IRF arbejder bl.a. på kursus- og informationsmateriale til kvalitetsklyngerne i almen praksis, som fokuserer på nedslagspunkter inden for brug af psykofarmaka. 

Vi orienterer løbende om IRFs aktiviteter gennem vores nyhedsmail, som du kan tilmelde dig på følgende link:

Nyhedsmail tilmelding

 

Formål

Formålet med IRFs kursusvirksomhed er at bidrage til implementeringen af rationel farmakoterapi. De terapeutiske emner udvælges med udgangspunkt i relevante farmakoterapeutiske problemstillinger i almen praksis. Det kan være generelle problemstillinger, der fylder meget i almen praksis, områder hvor der er over- eller underbehandling, eller hvor der er et stort forbrug af uhensigtsmæssige præparater vurderet ud fra effekt, bivirkninger og pris.

Målgruppe

Den primære målgruppe er praktiserende læger. Andre specialer kan desuden være aftagere, hvis det vurderes relevant.

Opdateret 11 OKT 2021