xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forårsmøde

Forårsmøder er rettet mod Sundhedsstyrelsens tætte samarbejdspartnere inden for rationel farmakoterapi. Formålet med møderne er at diskutere aktuelle emner med fokus på mulige regionale og nationale initiativer.

På Forårsmøderne mødes Sundhedsstyrelsen med tætte samarbejdspartnere inden for rationel farmakoterapi. Det kan fx være regionernes lægemiddelkonsulenter og ansatte på klinisk farmakologiske afdelinger. Møderne afholdes af Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen.

På møderne bliver et aktuelt emne præsenteret og diskuteret med fokus på mulige initiativer i de enkelte regioner og på nationalt plan. Der bliver inviteret oplægsholdere til at belyse emnet fra forskellige perspektiver.

Forårsmøde 2020 og 2021 blev ikke afholdt på grund af COVID-19-epidemien.

Afholdte forårs- og efterårsmøder

Forårsmøde 2018

Farmakologisk smertebehandling af kroniske non-maligne smerter i almen praksis.

Læs opsummering af mødet

Efterårsmøde 2017

Type 2-diabetes og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

(NB. Opsummering af gruppearbejde, ikke hele arrangementet)

Opdateret 11 OKT 2021