xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Metode

Sundhedsstyrelsens anmeldelser af nye lægemidler bygger på en gennemgang af det nye lægemiddels effekt, bivirkninger og pris sammenlignet med relevante alternativer.

Metode

Ved vurdering af effekt og bivirkninger lægges der vægt på sammenlignende studier. Randomiserede, kontrollerede studier med aktiv komparator tillægges derfor størst vægt. Randomiserede, kontrollerede studier med placebo som sammenligningsgrundlag kan også indgå i anmeldelsen.

Præparatanmeldelser opdateres ind til 1 år efter publiceringen.

Den publicerede præparatanmeldelse bliver indplaceret i det relevante baggrundsnotat for Den Nationale Rekommandationsliste.

Opdateret 11 OKT 2021