xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rekommandationsliste

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for Den Nationale Rekommandationsliste, der støtter alment praktiserende læger i valget mellem tilgængelige lægemidler.

Indsatser for Rationel Farmakoterapi under Sundhedsstyrelsen udarbejder rekommandationerne med støtte fra specialistgrupper samt et rådgivende udvalg. 

Rekommandationslisten omfatter sygdomme og lægemidler, hvor iværksættelse og opfølgning af farmakologisk behandling forventes at kunne foregå i almen praksis. Rekommandationerne udarbejdes for lægemidler inden for en defineret lægemiddelgruppe og til en udvalgt patientgruppe. Lægemidlers pris og tilskudsstatus indgår ikke i vurderingen.

Rekommandationslisten

Opdateret 28 MAR 2019