xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Stormøde

IRF’s Stormøde er et årligt arrangement, som er åbent for alle. Hvert Stormøde har et lægemiddelfagligt tema, som diskuteres fra forskellige perspektiver.

Stormøderne sætter væsentlige lægemiddelfaglige dilemmaer til debat. På møderne kan du høre oplæg og paneldebatter, selv deltage i debatten, netværke og høre mere om vores arbejde.

Stormødet er åbent for alle, men vi forbeholder os retten til at prioritere sundhedsfaglige, patientforeninger, faglige organisationer og myndigheder.

Der er ikke afholdt Stormøder i 2020 og 2021 på grund af COVID-19-epidemien.

Stormøde 2022
Hvordan skal vi forebygge og håndtere polyfarmaci ved multisygdom?


Brug af flere lægemidler på samme tid – også kaldt polyfarmaci - har været bredt diskuteret de sidste 20 år, ofte i forbindelse med det høje forbrug hos multisyge. 
Der er bred enighed om, at der skal være større fokus på medicinforbruget hos personer med flere kroniske sygdomme (multisygdom), og på stormødet diskuterer vi, hvordan det skal gøres.

Et af konferencens hovedformål er at debattere, hvordan almen praksis, kommuner og hospitaler kan samarbejde om håndteringen af personer med multisygdom og polyfarmaci. Det kan for eksempel være om, hvordan man bedst kan gennemføre medicingennemgange.

I forbindelse med Stormødet 2022 udgiver IRF rapporten ”Polyfarmaci ved multisygdom”. Den indeholder konkrete anbefalinger for tiltag, der kan være med til at skabe mulighed for at forebygge og sikre en bedre håndtering af området.  Rapporten vil sammen med de faglige oplæg og en paneldebat være udgangspunkt for stormødets workshops.

Målgruppe
IRF’s Stormøde er åbent for alle, men vi forbeholder os retten til at prioritere sundhedsfaglige, patientforeninger, faglige organisationer og myndigheder.

Program og lokation
Det foreløbige program opdateres løbende her.
Stormøde 2022 afholdes på Crowne Plaza, Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig Stormøde 2022 her

Pris 
Priserne er fritaget for moms.
Stormøde med middag kr. 1.150
Stormøde uden middag kr. 850
Presse kr. 0
Efter d. 31. marts er betalingen bindende og til fuld pris. 


Kommende og afholdte stormøder

Stormøde 2022

Hvordan kan vi forebygge og håndtere polyfarmaci ved multisygdom?
Stormødet 2022 bliver en heldagskonference 2. juni.

Du kan tilmelde dig Stormødet her.

Pris 
Priserne er fritaget for moms.
Stormøde med middag kr. 1.150
Stormøde uden middag kr. 850
Presse kr. 0
Efter d. 31. marts er betalingen bindende og til fuld pris.

Kontaktperson: Chefkonsulent Solveig Forberg, mail: sofn@sst.dk

Opdateret 20 APR 2022