xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Arrangementer

Sundhedsstyrelsen afholder hvert år en række arrangementer og kurser om rationel farmakoterapi.

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen er hvert år vært for Stormødet og Forårsmødet.

Stormødet har et lægemiddelfagligt tema, som diskuteres fra forskellige perspektiver. Stormødet er åbent for alle, og der deltager et bredt udvalg af bl.a. sundhedsfagfolk, myndighedsansatte, patientforeninger, faglige organisationer og medicinalindustrien.

Forårsmødet er rettet mod Sundhedsstyrelsens tætte samarbejdspartnere indenfor rationel farmakoterapi. Deltagelse i Forårsmødet kræver en invitation.

IRF har tidligere afholdt en række fysiske kurser om rationel farmakoterapi rettet mod læger i almen praksis. Vi afholder ikke kurser i 2021, men arbejder i stedet på nye måder at udbrede rationel farmakoterapi på. 

Opdateret 11 OKT 2021