xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anmeldelser af nye lægemidler

Sundhedsstyrelsen anmelder nye lægemidler, der forventes at kunne iværksættes i almen praksis. Her kan du se vores vurderinger af nye lægemidler og deres plads i behandlingen.

Læs vores anmeldelser af nye lægemidler

Vores anmeldelser af nye lægemidler bygger på en gennemgang af det nye lægemiddels effekt, bivirkninger og pris sammenlignet med relevante alternativer. Anmeldelserne udarbejdes af Indsatser for Rationel Farmakoterapi i Sundhedsstyrelsen.

Vi anmelder alene nye lægemidler, der forventes at kunne opstartes i almen praksis. Lægemidler, som kun bruges i specialistbehandling fx på sygehuse, anmeldes derfor ikke.

Formålet med præparatanmeldelserne er at give en vurdering af nye lægemidler og deres plads i behandlingen ud fra en vurdering af effekt, bivirkninger og pris.

Sådan anmelder vi lægemidlerne

I vores vurdering af effekt og bivirkninger lægges der vægt på sammenlignende studier. Vi tillægger derfor randomiserede, kontrollerede studier med aktiv komparator størst vægt. Randomiserede, kontrollerede studier med placebo som sammenligningsgrundlag kan dog også indgå i anmeldelsen.

Opdateret 07 JAN 2022