xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Genoptræning og rehabilitering

Sundhedsstyrelsen understøtter sundhedssektorens arbejde med genoptræning og rehabilitering af forskellige målgrupper, herunder mennesker med kroniske lidelser eller i risiko for at få en kronisk lidelse, samt mennesker på tværs af diagnoser og helbredstilstande.

Formålet med genoptræning og rehabilitering er, at borgeren genvinder og vedligeholder den bedst mulige fysiske, kognitive, psykologiske og sociale funktionsevne med henblik på at fastholde eller vende tilbage til leve et meningsfuldt hverdagsliv.

Sundhedsstyrelsens opgave er at blandt andet at udarbejde tværsektorielle anbefalinger, herunder forløbsprogrammer og gennemfører projekter, der kan styrke organiseringen og implementeringen af indsatser til genoptræning og rehabilitering.

Opdateret 02 SEP 2019