Engelsk

Organdonation

I Danmark kan organer bruges til transplantation, hvis den afdøde selv eller pårørende har givet tilladelse til det. Sundhedsstyrelsen er den ansvarlige myndighed for organdonation og varetager den centrale oplysningsindsats på området.

Sammen med sundhedspersoner og organisationer på området arbejder Sundhedsstyrelsen for at sikre en fortsat positiv holdning til organdonation og transplantation hos befolkningen. Vi arbejder også for, at der i sundhedsvæsenet fortsat er opmærksomhed på muligheden for organdonation og transplantation.

Centralt for oplysningsindsatsen er den røde donorfolder, som Sundhedsstyrelsen reviderer og udsender. Herudover laver Sundhedsstyrelsen kampagner, holdningsundersøgelser og andre initiativer for at oplyse befolkningen om organdonation.

Som ansvarlig myndighed på området følger Sundhedsstyrelsen udviklingen på området og rådgiver Sundheds-og Ældreministeriet om organdonation.

Opdateret 29 MAR 2019