xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Puljefinansieret NKR: Tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom og non-alkoholisk steatohepatitis

Der er tale om udgivelse af en puljefinansieret NKR, hvor Dansk Selskab for Gastroentrologi og Hepatologi i samarbejde med Dansk Endokrinologisk Selskab er afsenderen.

Formålet med denne NKR er at er at sikre en national og evidensbaseret indsats af høj kvalitet for patienter, som har, eller kunne tænkes at have, non-alkoholisk fedtleversygdom (NAFLD). Retningslinjen indeholder 6 konkrete anbefalinger inden for udvalgte, velafgrænsede kliniske problemstillinger.

Der er tale om udgivelse af en puljefinansieret NKR, hvor Dansk Selskab for Gastroentrologi og Hepatologi i samarbejde med Dansk Endokrinologisk Selskab, er afsender. Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer, baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke.

NKR for tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom og non-alkoholisk steatohepatitis - PDF

NKR quickguide for tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom og non-alkoholisk steatohepatitis - PDF

NKR for tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom og non-alkoholisk steatohepatitis - MAGICapp (magicapp.org) 

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.

Opdateret 23 JUL 2019