xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Puljefinansieret NKR: ICS for KOL

Formålet med denne nationale kliniske retningslinje er, at bidrage til en mere ensartet og evidensbaseret tilgang til farmakologisk behandling med inhalationssteroid af voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Retningslinjen præsenterer anbefalinger for fem udvalgte kliniske problemstillinger. Den afdækker evidensgrundlaget for effekten og belyser behovet for specifikke forsknings-områder inden for farmakologisk behandling med inhalationssteroid.

Retningslinjen viser at patienter med et lavt antal eosinofilocytter og patienter med hyppige lungebetændelser ikke har gavn af at fortsætte med inhalationssteroid. Patienter med et lavt antal eosinofilocytter har næsten ingen effekt af inhalationssteroid. Den øgede risiko for lungebetændelse, bliver hos patienter med hyppig lungebetændelse, ikke opvejet af effekten ved at fortsætte med inhalationssteroid.

Der er tale om udgivelse af en puljefinansierede NKR, hvor Dansk Lungemedicinsk Selskab er afsender.

Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer, baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke.

NKR: omhandlende seponering af og fortsat behandling med inhalationssteroid til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom - MAGICapp

NKR: omhandlende seponering af og fortsat behandling med inhalationssteroid til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom - PDF

NKR: omhandlende seponering af og fortsat behandling med inhalationssteroid til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom - Quick Guide

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.
Opdateret 19 APR 2021