Engelsk

Pulje­finansieret NKR: Etablering af amning efter fødslen

Retningslinjen vedrørende etablering af amning i Danmark indeholder fem konkrete anbefalinger inden for udvalgte, velafgrænsede kliniske problemstillinger i forbindelse med moderens etablering af amning af et raskt barn født til tiden. Amme-etableringen omfatter barnets første levemåned.

Der er tale om udgivelse af en puljefinansieret NKR, hvor Komiteen for Sundhedsoplysning og Aarhus Universitet, Sektion for sygepleje, er afsenderen. 

Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer, baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke.

NKR: Etablering af amning efter fødslen - MAGICapp (magicapp.org)

NKR: Etablering af amning efter fødslen - PDF

Opdateret 25 FEB 2019