xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Puljefinansierede NKR

I perioden 2017-2020 har faglige selskaber og miljøer søgt om penge til udvikling af nationale kliniske retningslinjer via puljen på Finansloven 2017.

Puljefinansierede nationale kliniske retningslinjer blev udarbejdet helt eller delvist på finansiering fra NKR – puljen, men uden for regi af Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen var ansvarlig for udvælgelse af, hvilke ansøgninger fra de faglige selskaber og miljøer, der blev støttet af puljemidler.

Sundhedsstyrelsen har tilbudt metodevejledning og vurdering af den metodologiske kvalitet af de kliniske retningslinjer før publicering baseret på AGREE II instrumentet (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation), men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område. De faglige selskaber er selv ansvarlige for opdatering af retningslinjerne. Nedenfor er en samlet oversigt over de puljefinansierede NKR.

Udgivelser

Dato i parentes viser udgivelsesdato på sst.dk

NKR: Behandling af forreste korsbåndsskade hos voksne (26. juli 2021)

NKR: Behandlingsstrategi uden dialyse for patienter med kronisk nyresvigt (5. juli 2020)

NKR: Celleforandringer på livmoderhalsen (26. juni 2019)

NKR: Ernæring af voksne patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte eller sub-akutte fase af rehabilitering (22. november 2019)

NKR: Etablering af amning efter fødslen (25. februar 2019)

NKR: Forebyggelse af tryksår hos voksne over 18 år (16. september 2020) NKR: Ikke-medicinsk behandling af hovedpinesygdomme (1. marts 2021)

NKR: Non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse (19. januar 2021)

NKR: Perioperativ behandling, pleje og tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer (8. juni 2020)

NKR: Perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner (19. april 2021)

NKR: Perkutan vertebroplastik (PVP) til palliativ behandling af maligne sammenfald i ryggen (8. juni 2020)

NKR: Rehabilitering og proteseforsyning til personer der får foretaget større benamputationer (10. december 2021)

NKR: Rehabilitering til patienter med atrieflimren, atrieflagren, patienter med endokarditis og patienter behandlet med en Implanterbar Cardioverter Defibrillator (4. juni 2019)

NKR: Seponering af og fortsat behandling med inhalationssteroid til patienter med KOL (17. marts 2021)

NKR: Spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark (8. oktober 2018)

NKR: Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter (4. juni 2019)

NKR: Tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom og non-alkoholisk steatohepatitis (23. juli 2019)

NKR: Undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammede spædbørn (19. august 2020)

NKR: Vanskeligt behandlelig depression (9. oktober 2020)

NKR: National Klinisk retningslinje for behandling af børn og unge 6-18 år med langvarige non-maligne smerter (17. december 2021)

NKR-puljer

Se oversigten over NKR-puljer længere nede på siden.

Opdateret 20 DEC 2021