Engelsk

Opdatering af eksisterende NKR

I finansloven for 2017 blev der bl.a. afsat midler til i perioden fra 2017 til 2020 at opdatere tidligere udgivne NKR. Opdateringen fokuserer på de NKR, hvor der er kommet ny viden, som forventes at kunne ændre på anbefalingerne i retningslinjen. 

Der er afsat finansiering til opdatering svarende til omkring en tredjedel af det samlede antal fokuserede spørgsmål (PICO), som er besvaret i de 47 eksisterende NKR.

I udgangspunktet anbefales det, at eksisterende NKR vurderes med henblik på opdatering ca. hvert tredje år. Således forventes de 47 NKR, udarbejdet i perioden 2012-2016, at blive vurderet med henblik på opdatering i løbet af perioden 2017-2020.

Aktuelle opdateringer

Behandling af aldersbetinget grå stær - i høring

Den oprindelige retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær udkom i september 2013, og det forventes, at en ny retningslinje kan publiceres i november 2019.

Arbejdet er i gang, og retningslinjen er sendt i høring frem til den 20. september 2019 kl. 12.00. Det forventes at retningslinjen kan publiceres i november 2019.

Se høringsmaterialet på høringsportalen

 

NKR for urininkontinens hos kvinder

Den oprindelige retningslinje for urininkontinens hos kvinder udkom i marts 2016. Arbejdet med at opdatere retningslinjen er i gang, og det forventes, at retningslinjen kan publiceres i februar 2020.

Opdateret 30 AUG 2019