xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Opdatering af eksisterende NKR

I finansloven for 2017 blev der bl.a. afsat midler til i perioden fra 2017 til 2020 at opdatere tidligere udgivne NKR. Opdateringen fokuserer på de NKR, hvor der er kommet ny viden, som forventes at kunne ændre på anbefalingerne i retningslinjen.

Der er afsat finansiering til opdatering svarende til omkring en tredjedel af det samlede antal fokuserede spørgsmål (PICO), som er besvaret i de 47 eksisterende NKR.

I udgangspunktet anbefales det, at eksisterende NKR vurderes med henblik på opdatering ca. hvert tredje år. Således forventes de 47 NKR, udarbejdet i perioden 2012-2016, at blive vurderet med henblik på opdatering i løbet af perioden 2017-2020.

Aktuelle opdateringer

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft - i høring

Arbejdet er sat i gang og retningslinjen er sendt i høring frem til den 29. januar 2021.

Se høringsudkast på høringsportalen

Det forventes at retningslinjen kan publiceres i april 2021.

 

National klinisk retningslinje for hofteartrose - i høring

Ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik

Arbejdet er sat i gang og retningslinjen er sendt i høring frem til den 9. marts 2021. 
Det forventes at retningslinjen kan publiceres i maj 2021.

Se høringsmaterialet på høringsportalen

 

National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium - i høring 

Sundhedsstyrelsen påbegynder opdateringen af den nationale kliniske retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium, der blev udgivet i 2016.

Retningslinjen er sendt i høring frem til den 18. december 2020, se høringsmaterialet på høringsportalen. Det forventes, at retningslinjen kan publiceres i marts 2021.

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i alderen 6-18 år - udvidelse

'Udvidelse af den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i alderen 6-18 år' blev udgivet 19. oktober 2020: NKR: ADHD hos børn og unge

Opdateret 22 FEB 2021