Engelsk

Opdatering af eksisterende NKR

I finansloven for 2017 blev der bl.a. afsat midler til i perioden fra 2017 til 2020 at opdatere tidligere udgivne NKR. Opdateringen fokuserer på de NKR, hvor der er kommet ny viden, som forventes at kunne ændre på anbefalingerne i retningslinjen. 

Der er afsat finansiering til opdatering svarende til omkring en tredjedel af det samlede antal fokuserede spørgsmål (PICO), som er besvaret i de 47 eksisterende NKR.

I udgangspunktet anbefales det, at eksisterende NKR vurderes med henblik på opdatering ca. hvert tredje år. Således forventes de 47 NKR, udarbejdet i perioden 2012-2016, at blive vurderet med henblik på opdatering i løbet af perioden 2017-2020.

Aktuelle opdateringer

NKR for urininkontinens hos kvinder - i høring

Den oprindelige retningslinje for urininkontinens hos kvinder udkom i marts 2016. Arbejdet med at opdatere retningslinjen er i gang, og det forventes, at retningslinjen kan publiceres i februar 2020.

Arbejdet er sat i gang og retningslinjen er sendt i høring frem til den 19. december 2019 kl. 12.00.

Se retningslinjen på høringsportalen

Se desuden Bilag Flowchart. Søgning efter retningslinjer og systematiske oversigtsartikler

 

Opdateret 10 JAN 2020