Engelsk

Opdatering af eksisterende NKR

I finansloven for 2017 blev der bl.a. afsat midler til i perioden fra 2017 til 2020 at opdatere tidligere udgivne NKR. Opdateringen fokuserer på de NKR, hvor der er kommet ny viden, som forventes at kunne ændre på anbefalingerne i retningslinjen. 

Der er afsat finansiering til opdatering svarende til omkring en tredjedel af det samlede antal fokuserede spørgsmål (PICO), som er besvaret i de 47 eksisterende NKR.

I udgangspunktet anbefales det, at eksisterende NKR vurderes med henblik på opdatering ca. hvert tredje år. Således forventes de 47 NKR, udarbejdet i perioden 2012-2016, at blive vurderet med henblik på opdatering i løbet af perioden 2017-2020.

Aktuelle opdateringer

NKR for urininkontinens hos kvinder - i høring

Den oprindelige retningslinje for urininkontinens hos kvinder udkom i marts 2016. Arbejdet med at opdatere retningslinjen er i gang, og det forventes, at retningslinjen kan publiceres i februar 2020.

Arbejdet er sat i gang og retningslinjen er sendt i høring frem til den 19. december 2019 kl. 12.00.

Se retningslinjen på høringsportalen

Se desuden Bilag Flowchart. Søgning efter retningslinjer og systematiske oversigtsartikler


National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Sundhedsstyrelsen påbegynder opdateringen af den nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft, der blev udgivet i 2016. Retningslinjen forventes publiceret i februar 2021.

National klinisk retningslinje for hofteartrose
Ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik
Sundhedsstyrelsen påbegynder opdateringen af den nationale kliniske retningslinje for hofteartrose, der blev udgivet i 2016. Retningslinjen forventes publiceret i februar 2021.

Opdateret 10 JAN 2020