Engelsk

Igangværende NKR

I finansloven for 2017 blev der bl.a. afsat midler til i perioden fra 2017 til 2020 at udgive 3 nye NKR med fokus på psykiatriområdet. Desuden er der afsat midler til et projekt med Adaptation af British Medical Journal (BMJ) Rapid Recommendations.

NKR på psykiatriområdet

Som følge af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 udarbejder Sundhedsstyrelsen 3 nationale kliniske retningslinjer på psykiatriområdet. Midlerne skal være med til at løfte kvaliteten af behandlingen af psykiatriske patienter. Sundhedsstyrelsen udarbejder følgende 3 retningslinjer:

  • National klinisk retningslinje for udredning og behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge
  • National klinisk retningslinje for udredning og behandling af angstlidelser hos voksne
  • Udvidelse af den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i alderen 6-18 år

Retningslinjerne forventet udgivet i maj 2020.

Adaptation af British Medical Journal (BMJ) Rapid Recommendations

Sundhedsstyrelsen adapterer i 2019 eksisterende anbefalinger fra BMJ’s Rapid Recommendations.

Den første retningslinje, der tilpasses danske forhold er ”National kliniske retningslinje for brugen af ilt til den akutte voksne patient”.  Arbejdet er sat i gang og retningslinjen er sendt i høring frem til den 23. august 2019 kl. 12.00.  Det forventes at retningslinjen kan publiceres i oktober 2019.

Det forventes, at der vil blive udarbejdet 1-3 retningslinjer efter BMJ Rapid Recommendations i 2019-2020.

Opdateret 01 MAJ 2019