Engelsk

Igangværende NKR

I finansloven for 2017 blev der bl.a. afsat midler til i perioden fra 2017 til 2020 at udgive 3 nye NKR med fokus på psykiatriområdet. Desuden er der afsat midler til et projekt med Adaptation af British Medical Journal (BMJ) Rapid Recommendations.

NKR på psykiatriområdet

Som følge af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 udarbejder Sundhedsstyrelsen 3 nationale kliniske retningslinjer på psykiatriområdet. Midlerne skal være med til at løfte kvaliteten af behandlingen af psykiatriske patienter. Sundhedsstyrelsen udarbejder følgende 3 retningslinjer:

  • National klinisk retningslinje for udredning og behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge
  • National klinisk retningslinje for udredning og behandling af angstlidelser hos voksne
  • Udvidelse af den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i alderen 6-18 år

Retningslinjerne forventet udgivet i maj 2020.

Adaptation af British Medical Journal (BMJ) Rapid Recommendations

Sundhedsstyrelsen adapterer i 2019 eksisterende anbefalinger fra BMJ’s Rapid Recommendations.

Den første retningslinje, der er tilpasset danske forhold er NKR: iltbehandling til den akut syge voksne patient. Retningslinjen blev udgivet november 2019.

Det forventes, at der vil blive udarbejdet 1-3 retningslinjer efter BMJ Rapid Recommendations i 2019-2020.

Opdateret 22 NOV 2019