xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Igangværende NKR

I finansloven for 2017 blev der bl.a. afsat midler til i perioden fra 2017 til 2020 at udgive 3 nye NKR med fokus på psykiatriområdet. Desuden er der afsat midler til et projekt med Adaptation af British Medical Journal (BMJ) Rapid Recommendations.

NKR for behandling af angstlidelser hos voksne

Arbejdet er sat i gang og retningslinjen er sendt i høring frem til den 5. juni 2020 kl. 12.00. Det forventes at retningslinjen kan publiceres medio 2020.

Se høringsversion på høringsportalen

NKR for behandling af patienter med langvarige ikke-traumatiske skuldersmerter

Sundhedsstyrelsen udarbejder en ny NKR for behandling af patienter med langvarige ikke-traumatiske skuldersmerter. Retningslinjen har fokus på kirurgiske såvel som non-kirurgiske behandlinger. Den indeholder dels en adaptation af fra BMJ’s Rapid Recommendation og dels 3 aktuelle kliniske spørgsmål. Retningslinjen erstatter den tidligere NKR for udvalgte skuldersmerter, der blev udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2013. Retningslinjen forventes udgivet september 2020.

NKR for udredning og behandling af diabetiske fodsår

Sundhedsstyrelsen udarbejder en ny NKR for udredning og behandling af diabetiske fodsår. Retningslinjen erstatter den tidligere NKR for diabetiske fodsår, der blev udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2013. Retningslinjen forventes udgivet april 2021.

NKR på psykiatriområdet

Som følge af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 udarbejder Sundhedsstyrelsen 3 nationale kliniske retningslinjer på psykiatriområdet. Midlerne skal være med til at løfte kvaliteten af behandlingen af psykiatriske patienter. Sundhedsstyrelsen udarbejder følgende 3 retningslinjer:

  • National klinisk retningslinje for udredning og behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge
  • National klinisk retningslinje for udredning og behandling af angstlidelser hos voksne
  • Udvidelse af den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i alderen 6-18 år - i høring.
    Arbejdet er sat i gang og retningslinjen er sendt i høring frem til d. 15. maj 2020. Det forventes at retningslinjen kan publiceres slut juni 2020.
    Se mere på høringsportalen

 

NKR for rehabilitering ved hjertekarsygdomme, type 2-diabetes og KOL

Sundhedsstyrelsen udarbejder en ny NKR for rehabilitering ved hjertekarsygdomme, type 2-diabetes og KOL. Retningslinjen vil så vidt muligt tage udgangspunkt i de eksisterende NKR for henholdsvis ”Hjerterehabilitering” 2015, ”Rehabilitering til patienter med type 2 diabetes” 2014 og ”Rehabilitering til patienter med KOL” 2018. Retningslinjen forventes udgivet april 2021.

 

Opdateret 29 MAJ 2020