Engelsk

Patientforløb og kvalitet

Sundhedsstyrelsen arbejder med at skabe kvalitet i patientforløb på flere måder, dels ved at sikre at patienter får en ensartet behandling, uanset hvor i landet de bor. Og dels ved at arbejde for, at der bliver set på patientens samlede forløb, så der er en sammenhæng i det samlede møde med sundhedsvæsenet, lige fra opsporingen og udredningen til den endelige rehabilitering.

Pårørende samtale sygenhus

De nationale kliniske retningslinjer er en måde at arbejde for, at der bliver ensartede behandlingstilbud over hele landet. 

Opdateret 29 MAR 2019