xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Patientrettigheder

Som borger i Danmark og patient i det danske sundhedsvæsen, har du en række rettigheder. Dine rettigheder står beskrevet i forskellige love og vedtægter. Regionerne og kommunerne har delt ansvar for forebyggelse, sundhedsfremme samt behandling.

Som patient har du rettigheder indenfor:

  • Information og sammentykke 
  • Tavshedspligt
  • Selvbestemmelse
  • Journalindsigt
  • Organdonation
  • Udredning og behandling, herunder frit sygehus valg og særlige regler om maksimale ventetider
  • Eksperimentel behandling og behandling i udlandet
  • Tilskud til ydelser mv.

Sundhedsstyrelsen varetager opgaver omkring patientrettigheder indenfor følgende områder:

Du kan finde yderligere information og henvisninger til et udvalg af patientrettighederne her:

Sundhedsloven

Sundhedsministeriet

Styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientsikkerhed

Patienterstatningen

Opdateret 05 JUL 2019