xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rettigheder

Som borger i Danmark og patient i det danske sundhedsvæsen, har du en række rettigheder. Dine rettigheder står beskrevet i forskellige love og vedtægter. Regionerne og kommunerne har delt ansvar for forebyggelse, sundhedsfremme samt behandling.

Som patient har du rettigheder indenfor:

 • Information og sammentykke 
 • Tavshedspligt
 • Selvbestemmelse
 • Journalindsigt
 • Organdonation
 • Udredning og behandling, herunder frit sygehus valg og særlige regler om maksimale ventetider
 • Eksperimentel behandling og behandling i udlandet
 • Tilskud til ydelser mv.

Sundhedsstyrelsen varetager opgaver omkring patientrettigheder indenfor følgende områder:

 • Eksperimentel behandling
 • Behandling i udlandet
 • Høreapparatsbehandling
 • Maksimale ventetider

Du kan finde yderligere information og henvisninger til et udvalg af patientrettighederne her:

Sundhedsloven

Sundheds- og Ældreministeriet

Styrelsen for patientklager

Styrelsen for patientsikkerhed

Patient erstatningen

Kræftens Bekæmpelse

Opdateret 05 JUL 2019