xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Opdatering af eksisterende NKR

I finansloven for 2017 blev der bl.a. afsat midler til i perioden fra 2017 til 2020 at opdatere tidligere udgivne NKR. Opdateringen fokuserer på de NKR, hvor der er kommet ny viden, som forventes at kunne ændre på anbefalingerne i retningslinjen.

Der er afsat finansiering til opdatering svarende til omkring en tredjedel af det samlede antal fokuserede spørgsmål (PICO), som er besvaret i de 47 eksisterende NKR.

I udgangspunktet anbefales det, at eksisterende NKR vurderes med henblik på opdatering ca. hvert tredje år. Således forventes de 47 NKR, udarbejdet i perioden 2012-2016, at blive vurderet med henblik på opdatering i løbet af perioden 2017-2020.

Aktuelle opdateringer

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Sundhedsstyrelsen påbegynder opdateringen af den nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft, der blev udgivet i 2016. Retningslinjen forventes publiceret i februar 2021.

 

National klinisk retningslinje for hofteartrose

Ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik

Sundhedsstyrelsen påbegynder opdateringen af den nationale kliniske retningslinje for hofteartrose, der blev udgivet i 2016. Retningslinjen forventes publiceret i februar 2021.

 

National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium - i høring 

Sundhedsstyrelsen påbegynder opdateringen af den nationale kliniske retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium, der blev udgivet i 2016.

Retningslinjen er sendt i høring frem til den 18. december 2020, se høringsmaterialet på høringsportalen. Det forventes, at retningslinjen kan publiceres i marts 2021.

Opdateret 30 NOV 2020