xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kurser og konferencer

Sundhedsstyrelsen tilbyder kurser, konferencer og vejledning til fagfolk, der er involveret i udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer. 

Hvis du arbejder med en igangværende NKR, herunder opdateringer af NKR og puljeprojekter, kan Sundhedsstyrelsen tilbyde metodevejledning efter nærmere aftale.

Metodevejledning består af et aftalt møde med én af Sundhedsstyrelsens metodekonsulenter, hvor du kan få hjælp til de specifikke metodeproblemer du sidder med.

Vi tilbyder således vejledning i alle de trin du skal igennem, i forbindelse med udarbejdelsen af en NKR. Dette kan være alt fra formulering af PICO/PIRO, AGREE og AMSTAR vurdering, Cochrane risk of bias, data ekstraktion, evidensprofiler, udarbejdelsen af flowchart mm. Derudover kan vi også vejlede dig i brugen af de specifikke styresystemer, der anvendes i udarbejdelsen af en National Klinisk Retningslinje (Covidence, RevMan, MAGICapp).

Kontakt Henning Keinke Andersen hkan@sst.dk, hvis du har brug for metodevejledning. Oplys i din mail, hvornår du gerne vil mødes og hvad du har behov for hjælp til. Sundhedsstyrelsen har desværre ikke mulighed for at dække eventuelle transportudgifter eller tilbyde forplejning og honorar i forbindelse med deltagelse.

GRADE-kurser

Sundhedsstyrelsen tilbyder jævnligt kurser om GRADE-metoden, der anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af anbefalinger i de nationale kliniske retningslinjer.

Kurset indeholder en introduktion til GRADE metoden, der anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af anbefalinger i de Nationale Kliniske retningslinjer.

Kurset er et endagskursus i tidsrummet kl. 10.00 – 15.00. Det er gratis at deltage.

Kurset er målrettet arbejdsgruppedeltagere i Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinjer og puljeansøgere, der har søgt eller planlægger at søge puljen til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer. Man bedes ved tilmeldingen oplyse hvilke NKR/pulje man deltager i/planlægger at deltage i.

Kursusdage 

  Onsdag den 22. april 2020, København 22. april er AFLYST
Opdateret 28 JAN 2020

Arrangementer