xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Igangværende NKR

I finansloven for 2017 blev der bl.a. afsat midler til i perioden fra 2017 til 2020 at udgive 3 nye nationale kliniske retningslinjer (NKR) med fokus på psykiatriområdet. Desuden er der afsat midler til et projekt med Adaptation af British Medical Journal (BMJ) Rapid Recommendations.

NKR for udredning og behandling af diabetiske fodsår

Sundhedsstyrelsen udarbejder en ny NKR for udredning og behandling af diabetiske fodsår. Retningslinjen erstatter den tidligere NKR for diabetiske fodsår, der blev udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2013.

Retningslinjen forventes udgivet april 2021.

NKR på psykiatriområdet

Som følge af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 udarbejder Sundhedsstyrelsen to nationale kliniske retningslinjer på psykiatriområdet. Midlerne skal være med til at løfte kvaliteten af behandlingen af psykiatriske patienter.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet den ene udgivelse og udarbejder på følgende retningslinje:

Behandling af angstlidelser hos voksne

'Behandling af angstlidelser' var i høring frem til den 5. juni 2020. 

Se høringsversion på høringsportalen

Anbefalinger for igangsættelse af fødsler

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for igangsættelse af fødsler. Anbefalingerne vil tage udgangspunkt i tidspunktet for igangsættelse af fødsler.

Anbefalingerne forventes udgivet i april 2021.

Se kommissorium

Opdateret 04 MAR 2021