xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Igangværende NKR

I finansloven for 2017 blev der bl.a. afsat midler til i perioden fra 2017 til 2020 at udgive 3 nye nationale kliniske retningslinjer (NKR) med fokus på psykiatriområdet. Desuden er der afsat midler til et projekt med Adaptation af British Medical Journal (BMJ) Rapid Recommendations.

NKR for udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår - i høring 

Sundhedsstyrelsen udarbejder en ny NKR for udredning og behandling af diabetiske fodsår. Retningslinjen erstatter den tidligere NKR for diabetiske fodsår, der blev udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2013.

Arbejdet er sat i gang og retningslinjen er sendt i høring frem til den 22. april 2021. Det forventes at retningslinjen kan publiceres i juni 2021

Høringsportalen
 

Anbefalinger for igangsættelse af fødsler

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for igangsættelse af fødsler. Anbefalingerne vil tage udgangspunkt i tidspunktet for igangsættelse af fødsler.

Anbefalingerne forventes udgivet i ultimo 2021.

Se kommissorium

Opdateret 25 MAR 2021