Engelsk

Screening

Sundhedsstyrelsen vurderer løbende de nationale screeningsprogrammer og tager stilling til forslag om nye screeningsprogrammer.

Sundhedsstyrelsen varetager flere opgaver omkring de nationale screeningsprogrammer.

Vi vurderer løbende indholdet i de eksisterende nationale screeningsprogrammer og justerer dem jævnligt via faglige anbefalinger. Vi foretager også faglige vurderinger af forslag til nye screeningsprogrammer.

Til at støtte Sundhedsstyrelsen i arbejdet med screeningsprogrammerne er der nedsat et Rådgivende Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer.

Opdateret 24 JUN 2019