Engelsk

True Story

Hvordan kan jeg leve op til de andre og være god nok? Det er temaet for Sundhedsstyrelsens ungekampagne True Story, som tager fat på emner som seksuel sundhed, alkohol og mental sundhed.

Om kampagnen

Formålet med True Story kampagnen er at punktere nogle af de misforståelser, historier og myter, der gør, at unge føler, at de skal leve op til hinanden og til forestillinger, der ikke stemmer overens med virkeligheden. Med kampagnen vil Sundhedsstyrelsen skabe opmærksomhed og refleksion blandt unge om disse dynamikker og i sidste ende flytte unges holdninger og adfærd i en sundere retning. Det er særligt temaer inden for seksuel sundhed, alkohol og mental sundhed, der vil være i fokus.

Kampagnen er landsdækkende og kører primært online, bl.a. på Instagram og Facebook. Her vil unge bl.a. kunne støde på de dynamikker og misforståelser, som er medvirkende til sundhedsudfordringer og risikoadfærd inden for de ovennævnte temaområder. Derudover vil flere influencers fortælle deres egen ”True Story” bag tidligere opslag på sociale medier. Her vil de bl.a. vise deres tusindvis af unge følgere, hvor meget forberedelse og filtre, der lå bag disse opslag.

Kampagnen har flere kampagnesprint. I alle sprint lægges der op til aktiviteter og samtaler, som både kan handle om seksuel sundhed, alkohol og mental sundhed.

Sprint 1. Tillid

Første kampagnesprint løber fra d. 16. september til og med oktober måned 2019. Her tages der udgangspunkt i studiestart og efterårsferie under temaet ”tillid”. September og oktober måned er for mange unge præget af nye begyndelser. Man starter på en ny skole, i en ny klasse, på en ny uddannelse og møder en masse nye mennesker, som man skal forholde sig til og have tillid til. De mange nye indtryk kan være svære at tage ind, og det kan være svært at tro på sig selv – og have tillid til sig selv, sine egne evner, sit udseende og i det hele taget sin egen eksistens. I det første kampagnesprint taler vi ind i begivenheden studiestart og efterårsferie, som for mange også indeholder rusture, fester og fredagscaféer. Der vil være fokus på vinkler, som er særligt præsente i unges bevidsthed, når man skal møde nye mennesker.

Sprint 2. FOMO – ”fear of missing out”

I det andet kampagnesprint er der fokus på unges ”fear of missing out” (FOMO). Blandt unge kan denne følelse være ekstrem, og deres verden kan gå under, hvis de ikke deltager i den rigtige begivenhed med vennerne. Sociale medier understøtter i den grad FOMO-tendensen, fx når man kan følge med i de andres sjove julefrokoster, som man måske ikke selv er inviteret med til. I dette sprint tales der ind i begivenhederne omkring julefrokoster, juledagene, nytår mv. Fokus er på alkohol og sex, da der ofte er mange fester i denne tid, men også på mental sundhed, da julen for mange også rummer blandede minder og skuffelser.

Sprint 3. Usikkerhed

Tredje kampagnesprint handler om usikkerhed. Denne tid på året er for mange præget af eksaminer, terminsprøver og andre tests i skolen. De unges usikkerhed bliver sat på prøve og de spejler sig ofte i de andre og føler at ”de er meget dygtigere end mig”. I dette sprint er der særligt fokus på mental sundhed og det store pres på de unges præstation og karakterer, der fylder i denne periode.

Sprint 4. Venskab

Fjerde kampagnesprint ligger i februar og marts 2020 og handler om venskaber. Denne periode er præget af vinterferie, der for mange består af skiferie og hygge med vennerne. Dette betyder også en øget mængde alkohol, som kan være svær at sige fra overfor, hvis man ikke har lyst til at drikke. Dem, der ikke tager på ferie med vennerne, men som kan følge med på de sociale medier derhjemme, kan i denne mørke periode opleve en følelse af ensomhed og tristhed. Dette sprint fokuserer således på temaerne alkohol, sex og mental sundhed.

Kampagnen lægger sig tæt op af anbefalingerne og temaerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om seksuel sundhed, alkohol og mental sundhed. Her kan man læse mere om forekomsten af risikofaktorerne blandt unge, og om anbefalingerne til forebyggelsesindsatser på både individniveau og strukturelt niveau.

Sådan kan kommuner og ungdomsuddannelser deltage i kampagnen

Som kommune eller ungdomsuddannelse kan du tilmelde dig True Story kampagnen og bestille materialer, som kan bruges til afholdelse af forebyggende aktiviteter til unge med fokus på seksuel sundhed, alkohol og mental sundhed. Materialerne kan bruges i forbindelse med alle kampagnesprint og indeholder bl.a. t-shirts, handout-materialer, som klistermærker og kondomer samt dialogskabende materialer. Tilmelding til kampagnen og bestilling af materialer sker gennem Sex og Samfunds hjemmeside.

Tilmeld dig True story 

Materialer

Der findes to forskellige materialekasser til henholdsvis kommuner og ungdomsuddannelser:

True story: materialekasser til kommuner

True story: materialekasser til ungdomsuddannelser

Digitale kampagneelementer kan downloades her på siden i takt med, at de bliver færdige

Det drejer sig om:

Forslag til aktiviteter

I kampagnen indgår en række aktiviteter, som er målrettet unge. Her er en række eksempler:

 • Dele relevante kampagneposts fra kampagnens centrale SOME kanaler og eksponere kampagne materialer på kommunens/uddannelsens digitale og fysiske platforme. Brug fysiske materialer fra kasserne, der bestilles via Sex og Samfund og de digitale materialer. Kondomuddeling plejer også at være populært blandt de unge.
 • Gå i dialog med unge om de tre temaer seksuel sundhed, alkohol og mental sundhed, fx på en ungdomsuddannelse eller andre relevante steder for unge. Det kan fx ske ved at gennemføre et undervisningsforløb (findes under digitale materialer) eller ved at lave en stand med forskellige aktiviteter, fx:
  • Dilemmaøvelse

   Formålet med øvelsen er, at få unge til at reflektere over forskellige temaer og igangsætte dialog på en sjov måde.
   Print dilemmaerne ud (mange af hver) og læg dem i en bowle. Lad de unge trække et. Evt. får de et kondom, når de tager et dilemma. De unge opfordres til at tænke over dilemma, evt. tale med vennerne om det.

  • Confession wall

   Formålet med øvelsen er at få de unge til at reflektere over at hvordan de selv har pyntet på historier for at virke seje, og samtidig oplve at andre har gjort det samme.
   Print confessions wall fra digitale materialer. Bruge post-its (de store) til at skrive svar på. Hæng confessions wall op et synligt sted fx i skolens kantine. Hav kuglepenne klar, og bed de unge om at dele deres historier.

  • Undervisningsforløb
   Til kampagnen er der udarbejdet et undervisningsforløb, der sætter fokus på flertalsmisforståelser. Det kan bruges af lærere på ungdomsuddannelser, men kan også gennemføres af andre med undervisningserfaring fx SSP medarbejdere. Forløbet tager 90 minutter at gennemføre. Vejledning til forløbet kan printes fra digitale materialer. 
Opdateret 18 SEP 2019