xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Røgfri arbejdstid

Sundhedsstyrelsen gennemfører en kampagne om røgfri arbejdstid rettet ledere i private virksomheder. Kampagnen skal informere ledere om og opfordre dem til at tage stilling til at indføre mere røgfri arbejdstid i deres virksomhed. 

Produktion - Røgfri arbejdstid

Kampagnen skelner mellem røgfri arbejdstid og mere røgfri arbejdstid. Sidstnævnte kan være et skridt på vejen til fuld implementering af røgfri arbejdstid, men er også et mål i sig selv.

Budskab

Sæt røgfri arbejdstid på agendaen i din virksomhed og tag dialogen!

Formål

Kampagnens formål er, at få flere ledere i private virksomheder til at tage stilling til og arbejde hen mod mere røgfri arbejdstid.

Dette skal nås ved at:

  • øge lederes kendskab til begreberne røgfri arbejdstid/mere røgfri arbejdstid og fordelene herved for virksomhed og medarbejdere 
  • motivere ledere til at arbejde med mere røgfri arbejdstid i deres virksomhed

Målgruppen

Kampagnens primære målgruppe er ledere i mellemstore (50-249 fuldtidsansatte) og store (250+ fuldtidsansatte) private virksomheder, der har en HR afdeling.

Kampagneperiode

Uge 46-49 2019. Kampagnen lanceres mandag 11. november 2019.

Kampagnestrategi

Kampagnens strategi er, at anerkende og italesætte de bekymringer ledere kan have ift. at implementere (mere) røgfri arbejdstid og sætte fokus på fordelene herved. Således stiller kampagnen spørgsmålet ”Er røgfri arbejdstid en god idé?” Og besvarer spørgsmålet på forskellig måde i de forskellige kampagne elementer. Herved er tanken, at forsyne lederne med gode argumenter og svar på de indvendinger de kunne møde fra deres medarbejdere, og åbne op for en dialog om processen.

Kampagnens handleanvisning

Der henvises til Hjerteforeningens værktøjskasse, der giver konkrete redskaber til virksomhederne i deres arbejde med implementering af røgfri arbejdstid:

Hjerteforeningens værktøjskasse 

Kampagnematerialer

Der er udarbejdet tre korte kampagnefilm. To af disse er case film med hhv. en virksomhed, som har implementeret Røgfri arbejdstid, og en virksomhed, der planlægger det pr 1.1.2020. De fortæller om de overvejelser, udfordringer og oplevelser de har/har haft. Den tredje film er med juridisk ekspert Nicole Christiansen, der har beskæftiger sig med de juridiske aspekter omkring implementering af røgfri arbejdstid. Den adresserer de vigtigste overvejelser en leder måtte have ift. lovgivningen bag.

Der er også udarbejdet en kort digital pjece, med de hyppigst stillede spørgsmål vedr. røgfri arbejdstid.

Endvidere vil der i kampagneperioden være annoncering på en række sociale medier fx LinkedIn og Instagram, og der vil være en presseindsats.

Hjemmeside og Facebook

Kampagnens hjemmeside  

Kampagnens Facebook 

Opdateret 11 NOV 2019