xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kampagner

Sundhedsstyrelsen gennemfører informationskampagner, som i samspil med andre indsatser, skal forebygge, at vi bliver syge og i værste fald dør for tidligt. Det kan fx være kampagner, som skal forebygge at unge begynder at ryge eller kampagner, som skal få flere med en kronisk sygdom til at blive vaccineret med influenza.

Formålet med vores kampagner er at sætte fokus på temaer, som har stor betydning for folkesundheden og give befolkningen viden om, hvordan de kan undgå sygdom. Kampagnerne skal også være med til at skabe debat og refleksion, de skal flytte holdninger og i sidste ende være med til at påvirke vores adfærd i en sundere retning.

Kampagner er effektive til at skabe synlighed om en særlig problemstilling og når man vil kommunikere et budskab, som skal ændre holdning og adfærd hos en bestemt målgruppe.

Kampagnerne giver også viden, råd og konkrete handlingsanvisninger og handlemuligheder. Det kan fx være anbefalinger, henvisninger til hjemmesider, rådgivningstelefoner, kommunale tilbud mv. På den måde skal kampagnerne virke motiverende og gøre det nemmere at træffe ”det sunde valg”.

Vi samarbejder med andre aktører om at nå ud med kampagnebudskaberne i en fælles indsats. Det kan fx være kommuner, almen praksis, patientforeninger, apoteker, ungdomsuddannelser, fagforeninger, private virksomheder, medier og andre, som har en kontaktflade med dem vi ønsker at nå med vores budskaber.

Opdateret 29 AUG 2019