xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Center for sundhed og digitale medier

Digitale medier er blevet en naturlig del af vores liv. Vi har døgnet rundt adgang til viden, underholdning og kontakt med nære og fjerne relationer. Sundhedsstyrelsen indsamler viden om, hvilken betydning vores digitaliserede liv har for vores sundhed og trivsel for at udbrede den til beslutningstagere og borgere.

Mobiltelefoner, tablets og computere er blevet et naturligt og personligt redskab, som kan give os adgang til alt fra viden, underholdning og kontakt til omgivelserne på hvilket som helst tidspunkt af døgnet. Børn bliver i dag født ind i en digitaliseret verden, hvor de kan have kontakt til venner og fællesskaber digitalt i lige så høj grad som det fysiske samvær. Hvordan påvirker det deres liv og deres sundhed? Det er bl.a. det, Center for sundhed og digitale medier undersøger.

Børn og unges digitale liv er et nyt fokus i Sundhedsstyrelsen og der er i 2019-2022 afsat 2,5 mio kr. årligt i perioden til Center for sundhed og digitale medier finansieret via satspuljen. Baggrunden for centrets arbejde er et grundsyn om, at børn og unge skal have et sundt og godt liv, hvor de indgår i gode trivselsfremmende fællesskaber. Center for sundhed og digitale medier har fokus på børn, unge og deres forældre. Hvor centret blandt andet undersøger, hvordan den fysiske og mentale sundhed bliver påvirket af brugen af digitale medier ved at se på børns:

 • Fysiske aktivitet
 • Søvn
 • Relationer og fællesskaber
 • Oplevelse af stress
 • Hjerne

Centrets arbejde vil være relevant for borgere, fagprofessionelle og beslutningstagere.

Aktiviteter i Center for sundhed og digitale medier

Litteraturstudier

Der udføres 4 litteraturstudier inden for temaerne:

 • Søvn – En undersøgelse af hvilken betydning børn og unges brug af digitale medier har for deres søvn (alder 0-15 år)
 • Fysisk aktivitet – En undersøgelse af hvilken betydning børn og unges brug af digitale medier har for deres fysiske aktivitet (0-15 år)
 • Relationer og fælleskaber – En undersøgelse af hvilken betydning børn og unges brug af digitale medier har for deres relationer og fællesskaber blandt venner og i familien (0-15 år)
 • Oplevet stress – En undersøgelse af sammenhængen mellem børn og unges brug af digitale medier og oplevet stress (0-15 år).

Søvn og fysisk aktivitet blev offentliggjort september 2020. Relationer og fællesskaber og oplevet stress offentliggøres til november 2020 (på webinaret).

Link til rapporter:

Digitale medier og fysisk aktivitet

Digitale medier og søvn

Digital mediebrugs betydning for sociale relationer, fælles­skaber og stress blandt børn og unge 

Webinar

Sundhedsstyrelsen holder et webinar ”Et sundhedsperspektiv på 0-15 årige børn og unges digitale liv”. Webinaret foregår den 2. november 2020 og er for ledere og medarbejdere på tværs af forskellige myndigheder, organisationer og sektorer.

På webinaret præsenteres de 4 litteraturstudier.

Læs mere om webinaret

Rådgivende organ

Det Rådgivende organ bidrager til Center for sundhed og digitale mediers strategiske retning og har en rådgivende funktion i forhold til de temaer, som centeret tager op. Det Rådgivende organ består af eksperter og beslutningstagere med viden om digital sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse samt børne- og ungeområdet. Det Rådgivende organ mødes to gange årligt til status af nuværende aktiviteter og drøftelse af de fremtidige aktiviteter.

 

Det rådgivende organ består af følgende medlemmer:

 • Niels Sandø – Enhedschef, Forebyggelse og ulighed, Sundhedsstyrelsen
 • Albert Gjedde - Professor i neurobiologi og farmakologi, Københavns Universitet
 • Andreas Lieberoth – Adjunkt, Psykologi, DPU Århus Universitet
 • Anna Paldam – Forskningschef, Statens Institut for Folkesundhed
 • Finn Togo – Chefkonsulent - Pædagogisk IT, Styrelsen for It og Læring
 • Joan Bentzen – Analytiker, Psykiatrifonden
 • Josina Moltesen – Kontorchef – Digitalisering, Styrelsen for It og Læring
 • Malene Boas – Overlæge og Formand for Dansk pædiatrisk selskab
 • Naja Hulvej Rod – Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • Rasmus Edelberg – Formand for Skole og Forældre
 • Stine Liv Johansen – Lektor, Center for børns litteratur og medier, Århus universitet og formand for Medierrådet

 

Kommissorium for det rådgivende organ

Opdateret 28 SEP 2020