xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ernæring

Sundhedsstyrelsen udarbejder kostanbefalinger til spæd- og småbørn og udbreder viden om ernæring til syge og til ældre med særlige behov, mens Fødevarestyrelsen varetager kostområdet for befolkningen generelt.

Sundhedsstyrelsens arbejde på ernæringsområdet er rettet mod afgrænsede grupper med særlige ernæringsbehov. De inkluderer bl.a. børn under 2 år, syge samt ældre med særlige behov. Vi udarbejder anbefalinger og vejledninger til sundhedspersonale og til institutioner, der laver mad og måltider til større grupper, fx i dagtilbud, på sygehus og til ældre i plejecentre. Sundhedsstyrelsen laver også materiale rettet mod forældre med spæd- og småbørn, syge og ældre med særlige ernæringsmæssige behov samt deres pårørende.

Sundhedsstyrelsens arbejde omkring ernæring sker i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen, der er myndighed inden for De officielle Kostråd, næringsstoffer, næringsstofdeklarationer og viden om fødevarernes betydning for sundhed og sygdom.

Sundhedsstyrelsen deltager desuden i følgende råd og tiltag:

Rådet for sund mad. Rådet for sund mad arbejder på at få alle danskere til at spise sundere. Rådet for sund mad har 30 medlemmer, herunder Sundhedsstyrelsen, der sammen vil gøre det nemmere for alle at få sundere mad- og måltidsvaner.

Læs mere om Rådet for sund mad

ONCA-Denmark – Optimal Nutritional Care for all. ONCA-Denmark arbejder på at reducere forekomsten af sygdomsrelateret underernæring I Danmark. I ONCA deltager en række aktører, der på tværs af videnskabelige selskaber, faglige organisationer, patientforeninger og nationale sundhedsmyndigheder sætter fokus på sygdomsrelateret underernæring.

Læs mere om ONCA-Denmark

Forum for Underernæring. Forum for Underernæring arbejder for, at ernæringen til patienter og skrøbelige ældre prioriteres. Forum for Undernæring består af en række organisationer, der samler kompetencer og viden i et tværfagligt miljø med fokus på at styrke den faglige indsats omkring forebyggelse af underernæring i Danmark.

Læs mere om Forum for Underernæring

Læs om sekretariatet for Forum for Underernæring

 

Opdateret 09 DEC 2019