xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ernæring

Sundhedsstyrelsen udarbejder kostanbefalinger til spæd- og småbørn og udbreder viden om ernæring til syge og til ældre med særlige behov, mens Fødevarestyrelsen varetager kostområdet for befolkningen generelt.

Sundhedsstyrelsens arbejde på ernæringsområdet er rettet mod afgrænsede grupper med særlige ernæringsbehov. De inkluderer bl.a. børn under 2 år, syge samt ældre med særlige behov. Vi udarbejder anbefalinger og vejledninger til sundhedspersonale og til institutioner, der laver mad og måltider til større grupper, fx i dagtilbud, på sygehus og til ældre i plejecentre. Sundhedsstyrelsen laver også materiale rettet mod forældre med spæd- og småbørn, syge og ældre med særlige ernæringsmæssige behov samt deres pårørende.

Sundhedsstyrelsens arbejde omkring ernæring sker i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen, der er myndighed inden for De officielle Kostråd, næringsstoffer, næringsstofdeklarationer og viden om fødevarernes betydning for sundhed og sygdom.

Opdateret 09 DEC 2019