xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Alkohol

Sundhedsstyrelsen formidler og skaber opmærksomhed om danskernes alkoholforbrug, bl.a. gennem alkoholkampagner og gennem udvikling af oplysende materiale. Vi følger løbende forskningen i sammenhængen mellem alkoholforbrug, sygdom og død og giver anbefalinger og råd til befolkningen om grænser for alkoholforbrug.

Sundhedsstyrelsen arbejde om alkohol har både fokus på voksne, gravide, børn og unge. Vi rådgiver fx om gode vaner med alkoholforbrug, hvad man kan gøre, hvis man er bekymret for sit eget eller en andens forbrug af alkohol og hvordan forældre kan støtte deres unge til gode alkoholvaner.

Alkoholforebyggelse

Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede alkoholforebyggende indsats. Sundhedsstyrelsen yder rådgivning og udarbejder anbefalinger til kommuner og andre centrale aktører om den forebyggende indsats, monitorerer udbredelsen af alkohol i befolkningen, gennemfører informationskampagner om alkoholvaner og skadevirkninger samt følger forskning om sammenhængen mellem alkohol og skadevirkninger.

Alkoholbehandling

Det er kommunerne, der har ansvaret for alkoholbehandlingen i Danmark. Sundhedsstyrelsen arbejder for at understøtte kvaliteten i kommunernes alkoholbehandling, bl.a. ved at udarbejde rådgivningsmateriale og støtte metodeudviklingsprojekter. Rådgivningen handler for eksempel om, hvordan personalet kan gå i dialog med borgere og familier og grupper af borgere om alkohol og alkoholvaner.

Internationalt samarbejde

Sundhedsstyrelsen indgår i internationalt samarbejde omkring alkohol i flere sammenhænge. I Norden samarbejdes under Nordisk Ministerråd, dels i en embedsmandsgruppe, hvis formål er at følge op på alkoholspørgsmål behandlet i EU, dels i et samarbejdsorgan for rusmiddelforskning, Nordisk Velfærds Center, Finland.

I EU foregår arbejdet i Committee on National Policy and Action, der har repræsentanter fra medlemslandene, og i Alcohol and Health Forum, hvis medlemmer består af repræsentanter fra alkoholindustrien og NGO-organisationer på alkoholområdet.

Globalt samarbejdes der gennem WHO, hvor der i medlemslandene er udpeget såkaldte counterparts, der jævnligt mødes.

WHO: Nyeste publikationer om alkohol

Europakommissionens Alcohol and Health Forum

EU-samarbejdet RARHA - Reducing Alcohol Related Harm

Opdateret 07 MAJ 2019