xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vaccinationsudvalget

Vaccinationsudvalget rådgiver Sundhedsstyrelsen i vaccinationsspørgsmål.

Hovedfokus for udvalgets rådgivning er offentligt finansierede vaccinationsprogrammer, herunder børnevaccinationsprogrammet og tilbud til visse risikogrupper (fx influenza eller hepatitis B).

Vaccinationsudvalgets opgaver omfatter bl.a.:

  • At rådgive vedr. ændringer og justeringer i de eksisterende programmer.
  • At rådgive om anvendelse af nye vacciner i Danmark i relation til den enkelte og samfundet, under hensyntagen til det øvrige vaccinationsprogram og andre interventionsmuligheder.
  • At rådgive vedr. beslutningsgrundlag for evt. indførelse af nye vacciner i offentlige vaccinationsprogrammer, herunder behov for gennemførelse af medicinske teknologivurderinger (MTV) eller lignende systematisk gennemgang.

Sundhedsstyrelsen kan derudover forelægge øvrige forhold vedr. vaccinationer for udvalget.

Sundhedsstyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen for udvalgets arbejde. Sekretariatet indkalder til møder, udarbejder mødedagsordener og udsender mødereferater. Der afholdes som udgangspunkt to faste møder om året.

Kommissorium for vaccinationsudvalget

Medlemmer af vaccinationsudvalget

Habilitetserklæringer for vaccinationsudvalgets medlemmer

Opdateret 28 JUN 2019