Engelsk

Tilskud til vacciner for risikogrupper

Sundhedsstyrelsen tildeler tilskud til køb af vacciner til nærmere afgrænsede persongrupper.

Sundhedsstyrelsen behandler spørgsmål om tildeling af klausuleret tilskud til vacciner til afgrænsede persongrupper.

Ansøgning om tilskud

Ansøgning om klausuleret tilskud til en vaccine kan indgives til Sundhedsstyrelsen af den, der bringer vaccinen på markedet i Danmark.

Der er udarbejdet en vejledning, der beskriver procedurerne for Sundhedsstyrelsens sagsbehandling af indkomne ansøgninger om tildeling af klausuleret tilskud til vacciner.

Vejledning vedrørende behandling af ansøgning om klausuleret tilskud til vacciner

Vejledningen er skrevet i tilslutning til bekendtgørelse nr. 61 af 29. januar 2009, hvoraf det fremgår, at Sundhedsstyrelsen beslutter, om nærmere afgrænsede persongrupper skal tilbydes tilskud. Tilskuddet ydes af Regionsrådet.

Der er tildelt klausuleret tilskud til følgende vacciner:

 • Den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine
 • Den 23-valente pneumokokvaccine
 • Hepatitis B vaccine

Den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine

Se beskrivelse af vaccinen hos Statens Serum Institut: Pneumokokvaccine 13-valent 

Tilskuddet gives til personer med:

 • Udført/planlagt splenektomi, organtransplantation eller cochleaimplantation 
 • Manglende miltfunktion (fx efter stråling) 
 • Likvorlækage 
 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom 
 • Immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom) 
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) over 65 år eller ved FEV1 på mindre end 40 % af forventet 
 • Hjerteinsufficens (hjertesvigt) over 65 år
 • Kronisk hjertesygdom over 65 år (eksklusiv personer med hypertension)
 • Diabetes mellitus over 65 år
 • Kronisk nyresygdom over 65 år
 • Kronisk leversygdom over 65 år
 • Astma over 65 år
 • Kronisk bronkitis over 65 år 

Tilskuddet gives desuden til personer under 18 år med: 

 • Cyanotiske hjertesygdomme 
 • Hjerteinsufficiens 
 • Palliativ operation for hjertesygdom 
 • Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation 
 • Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose) 
 • Hypodynamisk respirationsinsufficiens 
 • Nefrotisk syndrom 
 • Immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID. 

Vaccinen tilbydes i øvrigt vederlagsfrit til alle børn som en del af det danske børnevaccinationsprogram.

Den 23-valente pneumokokvaccine

Se beskrivelse af vaccinen hos Statens Serum Institut: Pneumokokvaccine 23-valent

Tilskuddet gives til personer med:

 • Udført/planlagt splenektomi, organtransplantation eller cochleaimplantation
 • Manglende miltfunktion (fx efter stråling)
 • Likvorlækage
 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • Immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom)
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) over 65 år eller ved FEV1 på mindre end 40 % af forventet
 • Hjerteinsufficens (hjertesvigt) over 65 år
 • Diabetes mellitus over 65 år 

Tilskuddet gives desuden til personer under 18 år med:

 • cyanotiske hjertesygdomme
 • hjerteinsufficiens 
 • palliativ operation for hjertesygdom
 • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation 
 • kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
 • hypodynamisk respirationsinsufficiens
 • nefrotisk syndrom 
 • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID

Hepatitis B vaccine

Tilskuddet gives til: 

 • personer med Downs syndrom
 • personer udsat for relevant stikuheld

Ansøgningsskema om klausuleret tilskud til en vaccine

Sundhedslovens §158 om tilskud til vacciner

Bekendtgørelse om tilskud til vacciner (2009)

Opdateret 07 OKT 2019