xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Børnevaccinationsprogrammet

I Danmark vaccinerer vi mod en række sygdomme, der potentielt kan være alvorlige, hvis man bliver smittet. Med børnevaccinationsprogrammet kan vi beskytte det enkelte barn mod alvorlige smitsomme sygdomme og samtidig forhindre, at smitte spreder sig i samfundet – på den måde beskytter de mange vaccinerede børn de få, der ikke kan blive vaccineret, fordi de er for små eller ikke kan tåle det.

Sundhedsstyrelsen administrerer og rådgiver om det danske børnevaccinationsprogram. Sundhedsministeren beslutter efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen, hvilke vacciner der skal være i programmet.

Når Sundhedsstyrelsen vurderer, hvilke vacciner, der bør være i børnevaccinationsprogrammet, sker det blandt andet på baggrund af medicinske teknologivurderinger (MTV), hvor en række aspekter af at indføre en vaccine undersøges. Det gælder blandt andet effekter og potentielle skadevirkninger ved vaccinen, målgruppens holdning til at indføre vaccinen, etiske overvejelser og sundhedsøkonomiske konsekvenser. På den baggrund vurderer Sundhedsstyrelsen, om en vaccine bør indføres eller ej, og her betyder det særligt noget, om den eller de sygdomme, vaccinen forebygger, er tilstrækkeligt alvorlige og hyppige.

Overvåger tilslutning og bivirkninger

Statens Serum Institut overvåger løbende tilslutningen til vaccinationsprogrammet og antallet af sygdomstilfælde som vaccinerne beskytter imod. Overvågningstal er tilgængelige på hjemmesiden www.statistik.ssi.dk og opgøres også på kommuneniveau. Statens Serum Institut rådgiver desuden sundhedspersoner om vaccination.

Kontakt Statens Serum Institut

Lægemiddelstyrelsen overvåger løbende mistanker om bivirkninger til lægemidler, herunder børnevaccinerne. Læger har pligt til at indberette mistanker om alvorlige eller uventede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Borgere kan også indberette mistanker om bivirkninger på www.meldenbivirkning.dk.

Læs mere om bivirkninger

Opdateret 28 JUN 2019