xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Værdighed i ældreplejen

Siden 2016 har alle danske kommuner været forpligtede til at formulere en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Sundhedsstyrelsen understøtter kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen gennem Videnscenter for værdig ældrepleje.

I 2016 afsatte regeringen og dens støttepartier 1. mia. årligt i finansloven til at understøtte kommunernes prioritering af ældres værdighed og udviklingen af en kommunal værdighedspolitik. Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en mere værdig ældrepleje i kommunen, med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje, som ydes til ældre borgere.

Nationalt videnscenter for værdig ældrepleje

For at støtte kommunerne i dette arbejde blev der i satspuljeaftalen 2018-21 afsat cirka 60 millioner kroner til etablering af et Nationalt videnscenter for værdig ældrepleje i regi af Sundhedsstyrelsen. Centret åbnede dørene i sommeren 2018 og skal frem til 2022 levere input til den kommunale opgave med at styrke et værdighedsfokus i ældreplejen.

Videnscentret tilbyder bl.a. forskellige typer af kompetenceudvikling, rådgivning og netværksfacilitering, og formidler information om den nyeste viden, gode erfaringer, best practice og metoder. Videnscentret rummer også et værdighedsrejsehold.

Læs mere om Nationalt videnscenter for værdig ældrepleje

Opdateret 03 MAJ 2019