xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

ERFA-netværk

Netværk om at styrke arbejdet med rehabilitering i kommunerne

Sundhedsstyrelsen har etableret fem netværk for kommunale medarbejdere og ledere med henblik på at styrke rehabiliteringsindsatsen for de svageste ældre borgere. Udgangspunktet er puljen af samme navn, hvor en række kommuner har fået midler til at afprøve nye initiativer og metoder på området.

Omdrejningspunktet i netværket er, hvordan rehabiliteringsindsatserne til de svageste borgere i hjemmepleje og plejebolig i kommunerne ser ud nu og i fremtiden. På netværksmøderne er der praksisnære oplæg og mulighed for at videndele og udveksle erfaringer på tværs af kommuner. Der afholdes i alt 4 møder i hvert netværk i perioden januar 2019-marts 2020.

Hvert møde har et tema. På det første møde var temaet ’Sygeplejens rolle i rehabilitering’. De efterfølgende temaer er ”Målsætning med de svageste ældre” og ”Rehabilitering ved sektorovergange”. Det sidste tema temaer er netværkene med til at beslutte.

Målgruppe

ERFA-netværket er for projektledere, projektmedarbejdere, tovholdere eller ledere på det kommunale ældreområde, der har ansvar for eller arbejder med rehabilitering af ældre borgere efter § 83 a.

Som medlem af netværket får man:

  • Netværksdannelse med kollegaer i andre kommuner, der arbejder med rehabilitering
  • Inspiration fra kommuner der arbejder med at styrke den rehabiliterende indsats
  • Idé og erfaringsudveksling med andre kommuner
  • Sparring på konkrete problemstillinger I står med i din kommune
  • Mulighed for selv at påvirke indhold og temaer i netværket
Opdateret 07 MAJ 2019