xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Partnerskab om den gode overgang til livet uden for arbejdsmarkedet

Overgangen fra arbejdsmarked til pension betyder for mange mennesker, at hverdagen ændrer sig markant. Med satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022 blev der afsat i alt 5,5 mio. kr. til etablering af et partnerskab om den gode overgang til livet uden for arbejdsmarkedet.

Partnerskabet, der består af kommuner, foreninger, forskere, og pensionsselskaber, skal afdække behov og indsatser, indsamle gode eksempler, udbrede initiativer og god praksis og komme med anbefalinger til yderligere initiativer. Partnerskabets første opgave bliver at udarbejde et idékatalog med eksempler på den gode overgang fra arbejdsliv til seniortilværelse. Det kan være gode ideer til og eksempler på, hvordan man bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvordan man kan få ældres kompetencer i spil til glæde både for dem selv og deres omgivelser.

Partnerskabets medlemmer

Anna Sophie Debel, Ældre Sagen
Aske Juul Lassen, Ph.d. i etnologi og aldringsforskning
Birgitte Nymark, Dansk Arbejdsgiverforening
Ejner K. Holst, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Jens Kristian Kimper, PFA Pension
Karen Marie Myrndorff, KL
Karen Skytte, Akademikerne
Karen Stæhr, tidl. sektorformand i FOA og medlem af Etisk Råd
Katrine Lester, Danske Seniorer
Mette Bo Christensen, Vejle kommune
Palle Smed, Faglige Seniorer
Susanne Brøchner Væring, Aarhus Kommune
Sys Skive, Vordingborg Kommune
Thomas Söderqvist, videnskabshistoriker
Trine Toftgaard Lund, Danske Ældreråd

Partnerskabet afholder som udgangspunkt halvårlige temamøder, og arbejdet i partnerskabet skal være afsluttet den 31. december 2022. Der vil ultimo 2020 og ultimo 2022 ske en afrapportering af arbejdet i partnerskabet til partierne bag satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022.

Partnerskabet sekretariatsbetjenes af Sundhedsstyrelsens Enhed for ældre og demens.

Læs mere

Læs mere om overgange til ældrelivet og find rapporter og andet materiale, der handler om emnet via nedenstående link.

 

Gode overgange til ældrelivet

Opdateret 10 JUN 2021