xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Frit valg i ældreplejen

Forsøgsordning med fritvalgsbeviser i madservice.

Med finanslovsaftalen for 2018 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden 2018–2021 er der derfor afsat midler til en forsøgsordning af fritvalgsbeviser i madservice.

Forsøgsordningen tager udgangspunkt i en indledende analyse, der har afdækket ordningens nuværende anvendelse, udfordringer og muligheder for at tilbyde og udvikle fritvalgsbeviser i madservice. Den indledende analyse består af en landsdækkende survey samt kvalitative interviews i 10 udvalgte kommuner med borgere, pårørende, medarbejdere, kommunale ledere, samt medarbejdere hos fritvalgsbevisleverandører.

Læs om resultaterne fra den indledende analyse  

Helsingør og Varde Kommune har fået tilsagn om at indgå i forsøgsordningen. Der samles op på kommunernes erfaringer i en evaluering i ultimo 2021.

Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet

Med finanslovsaftalen for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden 2018–2021 er der afsat midler til en forsøgsordning på rehabiliteringsområdet. Forsøgsordningen skal skabe øget viden om, hvordan private leverandører mest hensigtsmæssigt kan varetage både hele og dele af rehabiliteringsforløb i kommuner med forskellige forudsætninger i form af eksempelvis kommunestørrelse, eksisterende leverandørmarked og intern organisering. 8 projekter har fået tilsagn til at deltage i forsøgsordningen.

Læs mere om forsøgsordningen

Opdateret 12 NOV 2018