Engelsk

Ernæring

Mad og måltider skal dække de individuelle ernæringsbehov, og så skal de give appetit – også på livet. Sundhedsstyrelsen udarbejder redskaber og anbefalinger, der styrker kvaliteten af madservicer og måltider til ældre i plejeboliger.

Sundhedsstyrelsen har gennemført flere projekter inden for det ernæringsfaglige områder og stiller forskellige redskaber til rådighed for at sikre, at ældre modtager måltider af både ernæringsmæssig og oplevet kvalitet. Helt konkret arbejder Sundhedsstyrelsen med følgende projekter i 2019:

Vidensbanken Bedre Måltider

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Madkulturen og Fødevarestyrelsen udarbejdet Vidensbanken Bedre Måltider. Vidensbanken fungerer som inspiration til kommuner og andre interesserede organisationer. Medio 2019 vil vidensbanken blive relanceret. Herefter vil vidensbanken blive en del af Sundhedsstyrelsen hjemmeside og den vil blive opdateret med nye kommunale cases omkring mad, måltider og ernæring til ældre.

Bedremåltider.dk

Opdateret 12 NOV 2018