xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ældre

Der bliver stadig flere ældre danskere. I dag er godt 4 procent af danskerne fyldt 80 år, men andelen vil stige i de kommende årtier, og ifølge beregninger fra Danmarks Statistik vil være tiende dansker være over 80 år, når vi når frem til 2053. Stigningen skyldes bland andet, at danskerne lever længere, og det er positivt. Men det stiller også store krav til samfundet, at så mange i fremtiden måske vil have brug for pleje og støtte.

Sundhedsstyrelsen arbejder for at styrke den aktive og sunde aldring i Danmark, hvor den enkeltes funktionsevne fastholdes, så de ekstra leveår er gode leveår, hvor den enkelte har helbredet til at leve det liv vedkommende ønsker. Sundhedsstyrelsen arbejder med en række emner på ældreområdet herunder forebyggelse, rehabilitering, genoptræning, demens, mad og måltider og værdighed i plejen på ældreområdet.

Sundhedsstyrelsen støtter derudover kommunerne og de private leverandører i deres arbejde med at tilbyde personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice til personer, som på grund nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Det er Sundhedsstyrelsens mål når det gælder social faglige indsatser for ældre at:

  • tilvejebringe ny socialfaglig viden og formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser vedrørende sager på ældreområdet og borgere med demens
  • bidrage med udvikling og kvalitetssikring i de sociale tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv.
  • bidrage til at styrke indsatsen og sikre sammenhæng mellem sundheds- og socialfaglige indsatser for ældre og mennesker med demens
  • tilbyde socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere vedr. ældre og mennesker med demens
  • administrere certificering af friplejeboligleverandører
Opdateret 06 AUG 2019