Engelsk

Resultatkontrakt

Sundhedsstyrelsen indgår næsten hvert år en resultatkontrakt med Sundheds- og Ældreministeriet.

Resultatkontrakterne indeholder målbare krav til resultaterne af Sundhedsstyrelsens aktiviteter.

 

Præstationsafhængig løn til styrelsesdirektøren 2018

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm er for 2018 tildelt et engangsvederlag på kr. 120.000. Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance over året og med følgende begrundelse: Du har leveret på et meget højt niveau og med en massiv arbejdsindsats. Du har endvidere på kompetent vis videreudbygget styrelsens kompetencer indenfor Ældreområdet.
Opdateret 01 JUL 2019