Engelsk

Resultatkontrakt

Sundhedsstyrelsen indgår næsten hvert år en resultatkontrakt med Sundheds- og Ældreministeriet.

Opdateret 26 MAR 2019