xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundhedsstyrelsens hjemmesider

Sundhedsstyrelsen har ud over hovedsitet sst.dk en række andre hjemmesider i forbindelse med informationsindsatser eller kampagner. Nogen af hjemmesiderne har vi i samarbejde med andre aktører.

againstdrugs.dk
Sundhedsstyrelsen, Dansk Live og Roskilde Festival markerer en holdning mod stoffer og teenagedruk.

alkolinjen.dk
Alkolinjen er en national telefonrådgivning, hvor du kan få støtte og hjælp til dit eller din pårørendes alkoholproblem. Ring gratis 80 200 500

altomstoffer.dk
Altomstoffer.dk informerer til unge i Danmark om rusmidler. Sitet drives af Sundhedsstyrelsen.

antibiotikaellerej.dk
Fokus på forbrug af antibiotika og vores bevidsthed om hvornår det er hensigtsmæssigt at få antibiotika.

astma-allergiiskolen.dk
Info til personale i folkeskoler, kommunens og den kommunale sundhedstjeneste om skolens hverdag i relation til astma og allergi.

bedremaaltider.dk
Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Madkulturen og Fødevarestyrelsen udarbejdet Vidensbanken Bedre Måltider, der skal styrke kvaliteten af maden til ældre, der bor i plejebolig eller modtager hjemmepleje.

butwhysmoke.dk
Formålet med But Why-indsatsen er at forebygge, at unge begynder at ryge.

danskernessundhed.dk
Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil for 2017, 2013 og 2010 om danskernes sundhed.

enletterebarndom.dk
Kampagne om overvægt hos 4-6 årige børn.

getmoving.dk
Kampagne om fysisk aktivitet til børn og unge. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn og unge er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen.

hvidjanuar.dk
Start det nye år sundere og få ny energi. Tag fri for alkohol i en måned: Bryd vanen, mærk en forskel på energikurven, vægten og ikke mindst pengepungen. HVID JANUAR handler om at styrke din sundhed.

klimatilpasning.dk
Rådgivning om klimatilpasning. Sundhedsstyrelsen bidrager med info om sundhedsrisici forbundet med klimaforandringerne.

kosthåndbogen.dk
Sundhedsstyrelsen har sammen med Fødevarestyrelsen og Kost & Ernæringsforbundet lavet Den Nationale Kosthåndbog. Den viser, hvordan man lever op til de officielle kostanbefalinger, når man laver mad til mange.

miljoogsundhed.sst.dk
Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed

maaltidspartnerskabet.dk
Måltidspartnerskabet har fokus på lighed i sundhed og på den del af befolkningen, der har de største udfordringer med at spise sundere.

selvmordsforebyggelse.dk
Som del af satspuljeaftalen 2017-2020 blev der etableret et nationalt partnerskab for selvmordsforebyggelse. Målet for initiativet er at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg. Partnerskabets organisationer dækker over Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Danske Regioner, KL, fem regioner, tre kommuner, fire NGO´er, et selskab, to forskningscentre og tre faglige organisationer.

snakomhash.dk
Snakomhash.dk informerer om, hvordan forældre og voksne kan tage snakken om hash med deres teenager.

stophpv.dk
Opdateret og nuanceret information om både livmoderhalskræft, HPV-vaccinen, fakta om bivirkninger mv.

stoplinien.dk
Stoplinien er stedet, hvor borgerne kan få hjælp til rygestop, og hjemmesiden fungerer samtidig som kampagnesite for ”Hjælp til rygestop” kampagnen.

Opdateret 08 MAR 2019