xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Faglige råd

På en række områder kan Sundhedsstyrelsen rådføre sig med forskellige råd, der er sammensat enten af sagkyndige på det pågældende område eller af interesserepræsentanter.

Rådene er selvstændige myndigheder. Men de kan ikke træffe afgørelser på de områder, de beskæftiger sig med. De kan kun rådgive styrelsen.

Du kan kontakte rådene via Sundhedsstyrelsen.

Smitsomme sygdomme

Fagligt råd vedr. organisering af mikrobiologisk diagnostik

Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Den Regionale baggrundsgruppe for Specialeplanlægning

Uddannelse

Læger

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Tandlæger

Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse

Sygeplejersker

Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelse (SRSSV)

Ældre

Videnscenter

Det nationale råd - Videnscenter for værdig ældrepleje

Opdateret 26 MAR 2019