xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sekretariat

Sekretariatet bistår direktionen, ledelsesgruppen og resten af huset med administrative opgaver. Sekretariatet består af sektionerne koncernregnskab og ledelsessekretariatet.

Sekretariatet bistår direktionen, ledelsesgruppen og resten af huset med administrative opgaver, herunder ledelsesbetjening såsom sagsbehandling, mødeforberedelse og juridiske vurderinger om spørgsmål inden forvaltnings- og offentlighedsloven.

Sekretariatet understøtter også Sundhedsstyrelsen med økonomi- og ressourcestyring, regnskab og bogholderi. 

Sekretariatet er ansvarlig for tværgående opgaver såsom elektronisk sagsbehandling, informations- og datasikkerhed, udbud og anden kontraktindgåelse samt Sundhedsstyrelsens regler om habilitet.

Yderligere har enheden den overordnede kontakt til Koncern-HR og Koncern-IT. 

Herudover varetager sekretariatet den overordnede koordinering af Sundhedsstyrelsens internationale opgaver, herunder særligt opgaver i relation til WHO, EU og Nordisk Ministerråd samt internationale aktiviteter med direktørens deltagelse.

Sekretariatet varetager tillige regnskabsfunktionen for andre dele af koncernen: Departementet, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Patientklager, Sekretariatet for Etisk Råd & Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Sundhedsdatastyrelsen og Nationalt Genom Center.

 

Michael Andersen, regnskabschef (koncernregnskab) og konstitueret enhedschef

mica@sst.dkhabilitetserklæring

Michael Andersen har siden 2013 været koncernregnskabschef i Sundhedsstyrelsen.

Michael Andersen er født 1971, og blev i 1992 kontoruddannet i Sundhedsministeriets departement.

Efter en kort værnepligt i Søværnet, begyndte han igen at arbejde i Departementet i 1993, hvor han har arbejdet med regnskab, indtil han i 2013 blev ansat som koncernregnskabschef i Sundhedsstyrelsen.

 

Nanna Grave Poulsen, sektionsleder

nagp@sst.dkhabilitetserklæring

Nanna Grave Poulsen blev 1. juni 2019 sektionsleder i Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen.

Nanna har en kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet, 2011. Samme år blev Nanna ansat i Akutberedskabet i Region Hovedstaden og arbejdede med kvalitetsområdet og sundhedsberedskab. 

I 2015 blev Nanna ansat i Sundhedsstyrelsen til at arbejde med sundhedsberedskab, den præhospitale indsats og smitsomme sygdomme.

Opdateret 03 JUN 2021