Engelsk

Planlægning

Centeret beskæftiger sig med planlægning indenfor borgernære sundhedstilbud og sygehusvæsenet. Centeret har fokus på kvalitet og sammenhængende patientforløb og arbejder med området kønsidentitet.

Sygehusplanlægning omfatter opgaver med specialeplanlægning, det vil sige opgavefordeling mellem forskellige sygehuse, og herunder faglig rådgivning om regionernes sundhedsplaner.

Specialeplanlægningen er ved at gennemgå en større revision. Centerets opgaver med borgernære sundhedstilbud har fokus på samarbejdet med praksissektoren og sundhedstilbud i kommunerne.

 

Camilla Noelle Rathcke

canr@sst.dkhabilitetserklæring

Camilla Noelle Rathcke blev 1. juni 2019 centerchef for Planlægning.

  

Helene Bilsted Probst, centerchef

hpr@sst.dk, habilitetserklæring

Helene Bilsted Probst blev 1. oktober 2018 centerchef for Planlægning.

Helene er født i 1972 og uddannet læge fra Københavns Universitet i 2002. Hun blev speciallæge i samfundsmedicin i 2013 og afsluttede i januar 2016 en Master of Public Administration (MPA) fra Copenhagen Business School.

Helene har haft orlov fra Sundhedsstyrelsen fra 1. oktober 2016-2018, hvor hun har været Senior Policy and Planning Adviser i sundhedsministeriet i Tanzania.

Helene har været ansat i Sundhedsstyrelsen i flere omgange, første gang i perioden 2007-2010, og efterfølgende fra 2012-2016, hvor hun fra 2013 havde ledelsesansvar som sektionsleder og enhedschef.

 

Agnethe Vale, sektionsleder

agvn@sst.dk, habilitetserklæring

 

Lotte Klitfod, sektionsleder

lkli@sst.dk, habilitetserklæring

 

Tanja Malene Popp, sektionsleder

tmpo@sst.dk, habilitetserklæring

Opdateret 08 AUG 2019