xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Evidens, uddannelse og beredskab

Centeret udarbejder nationale kliniske retningslinjer, anbefalinger om rationel farmakoterapi og anbefalinger for screeningsprogrammer.

Centeret har desuden ansvaret for sundhedsberedskabet i Danmark og børnevaccinationsprogrammet med øvrige opgaver, der vedrører smitsomme sygdomme.

På uddannelsesområdet står centeret for administration og udvikling af kvaliteten i uddannelserne til speciallæge og specialtandlæge samt videreuddannelse for sygeplejersker. Endelig behandler centeret ansøgninger om eksperimentel behandling og højt specialiseret behandling i udlandet.

 

Dan Brun Petersen, konstitueret centerchef

dabp@sst.dk, habilitetserklæring

Dan Brun Petersen blev konstitueret centerchef i Evidens, uddannelse og beredskab ultimo april 2020.

Dan er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2006. Han er speciallæge i både samfundsmedicin og akutmedicin.

 

 

Marlene Øhrberg Krag, centerchef

mahk@sst.dk, habilitetserklæring

Marlene Øhrberg Krag blev centerchef i Sundhedsstyrelsen 1. oktober 2018 efter at have været sektionsleder i samme enhed siden 2016.

Marlene er født i 1975 og er uddannet læge fra Aarhus Universitet. Hun er speciallæge i almen medicin, og har igennem sit lægearbejde klinisk erfaring indenfor almen praksis, kirurgi, intern medicin, psykiatri, pædiatri samt gynækologi og obstetrik.

Hun har desuden en master i international sundhed (MIH) fra Københavns Universitet, hvor hun igennem en årerække har været tilknyttet som ekstern lektor. Marlene har også arbejdet som rådgiver for Udenrigsministeriet i det tanzanianske sundhedsministerium med fokus på sundhedsplanlægning og kroniske sygdomme.

Aktuelt er Marlene ved at tage en master i offentlig ledelse (Master of Public Governance) på Copenhagen Business School i København.

 

Sigrid Paulsen, sektionsleder

spa@sst.dk, habilitetserklæring

Sigrid Paulsen har været sektionsleder i Sundhedsstyrelsen siden juni 2016. Hun har ansvar for den sektion, som beskæftiger sig med smitsomme sygdomme, sundhedsberedskab og uddannelsesområdet.

Sigrid er født i 1978, uddannet cand. scient. pol. fra Århus Universitet i 2005 og har været ansat i styrelsen siden marts 2006. Før hun blev sektionsleder har hun beskæftiget sig indgående med sundhedsberedskab herunder vejledning af regioner og kommuner og etablering af Sundhedsstyrelsens interne krisestyringsorganisation samt etablering af sekretariatet for nationale kliniske retningslinjer.

 

Katarina Gesser, sektionsleder

kamg@sst.dk

Katarina Gesser blev ansat som sektionsleder i Evidens, Uddannelse og Beredskab i Sundhedsstyrelsen i marts 2019. Katarina arbejder i evidenssektionen med rationel farmakoterapi, nationale kliniske retningslinjer, screening, organdonation, højt specialisereret udlandsbehandling og eksperimentel behandling. 

Katarina er født i 1975 og blev farmaceut fra København Universitet i 2003.

Katarina har tidligere været ansat i Lægemiddelstyrelsen, Statens Serum Institut og senest Sundhedsdatastyrelsen, hvor Katarina siden 2014 har været sektionsleder for Lægemiddelstatistikken.

Opdateret 24 JUN 2020