Engelsk

Direktion

Direktionen varetager den daglige ledelse af Sundhedsstyrelsen.

 

Søren Brostrøm, direktør

sbro@sst.dkhabilitetserklæring

Søren Brostrøm blev direktør for Sundhedsstyrelsen i oktober 2015.

Søren Brostrøm er født i 1965 og uddannet læge fra Københavns Universitet, hvor han også forsvarede sin ph.d.-afhandling i 2003. Søren er speciallæge i gynækologi og obstetrik, som han supplerede med en ekspertuddannelse i urogynækologi med fokus på laparoskopisk bækkenkirurgi.

Søren blev ansat i Sundhedsstyrelsen i september 2011 som chef for enheden for Sygehuse og Beredskab, hvor han blandt andet havde ansvaret for specialeplanlægning, sundhedsberedskabet, smitsomme sygdomme, vaccinations- og screeningsprogrammer samt nationale satsninger inden for blandt andet kræft-, hjerte- og psykiatriområderne.

Søren har en omfattende klinisk erfaring og har samtidig ydet en betydelig organisatorisk indsats i både danske og internationale faglige selskaber. Han afsluttede en Master of Public Administration (MPA) ved Copenhagen Business School i 2011, og var før sin ansættelse i Sundhedsstyrelsen overlæge ved Herlev Hospital og lektor ved Københavns Universitet.

I september 2017 blev Søren Brostrøm medlem af WHO's regionalbestyrelse for Europa (Standing Committee of the Regional Committee, SCRC).

 

Lars Juhl Petersen, vicedirektør

ljpe@sst.dkhabilitetserklæring

Lars Juhl Petersen blev vicedirektør for Sundhedsstyrelsen i januar 2019.

Lars er født i 1962, uddannet læge fra Københavns Universitet og forsvarede sin ph.d. afhandling i 1996. 

Lars har arbejdet som både afdelingslæge og overlæge i nefrologi, inden han i 2010 skiftede til ledelse på fuld tid. Lars har været vicedirektør på Gentofte Hospital fra 2010 til 2015 og efterfølgende Centerdirektør i HovedOrtoCentret på Rigshospitalet til udgangen af 2018. 

Lars har i sin ledelseskarriere arbejdet med lægelig videreuddannelse, han har været medlem af både Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Øst og Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse gennem en årrække. Han har håndteret hospitals- og specialeplanssager og vedholdende sikret et patientfokus i organisationerne, et højt fagligt niveau og medvirket til at understøtte forskningsmiljøerne. Lars har ligeledes arbejdet med organisationsudvikling og strategiimplementering. 

Lars har været aktiv i Dansk Hypertensionsselskab, som både bestyrelsesmedlem og sekretær. 

Opdateret 25 JAN 2019