xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Direktion

Direktionen varetager den daglige ledelse af Sundhedsstyrelsen.

 

Søren Brostrøm, direktør

sbro@sst.dkhabilitetserklæring

Søren Brostrøm blev direktør for Sundhedsstyrelsen i oktober 2015.

Søren Brostrøm er født i 1965 og uddannet læge fra Københavns Universitet, hvor han også forsvarede sin ph.d.-afhandling i 2003. Søren er speciallæge i gynækologi og obstetrik, som han supplerede med en ekspertuddannelse i urogynækologi med fokus på laparoskopisk bækkenkirurgi.

Søren blev ansat i Sundhedsstyrelsen i september 2011 som chef for enheden for Sygehuse og Beredskab, hvor han blandt andet havde ansvaret for specialeplanlægning, sundhedsberedskabet, smitsomme sygdomme, vaccinations- og screeningsprogrammer samt nationale satsninger inden for blandt andet kræft-, hjerte- og psykiatriområderne.

Søren har en omfattende klinisk erfaring og har samtidig ydet en betydelig organisatorisk indsats i både danske og internationale faglige selskaber. Han afsluttede en Master of Public Administration (MPA) ved Copenhagen Business School i 2011, og var før sin ansættelse i Sundhedsstyrelsen overlæge ved Herlev Hospital og lektor ved Københavns Universitet.

I september 2017 blev Søren Brostrøm medlem af WHO's regionalbestyrelse for Europa (Standing Committee of the Regional Committee, SCRC).

 

Helene Bilsted Probst, konstitueret vicedirektør

hpr@sst.dkhabilitetserklæring

Helene Bilsted Probst blev 1. juni 2020 konstitueret vicedirektør.

Helene er født i 1972 og uddannet læge fra Københavns Universitet i 2002. Hun blev speciallæge i samfundsmedicin i 2013 og afsluttede i januar 2016 en Master of Public Administration (MPA) fra Copenhagen Business School.

Helene har haft orlov fra Sundhedsstyrelsen fra 1. oktober 2016-2018, hvor hun har været Senior Policy and Planning Adviser i sundhedsministeriet i Tanzania.

Helene har været ansat i Sundhedsstyrelsen i flere omgange, første gang i perioden 2007-2010, og efterfølgende fra 2012-2016, hvor hun fra 2013 havde ledelsesansvar som sektionsleder og enhedschef.

Senest var Helene centerchef for Planlægning - i perioden i oktober 2018 - maj 2020.

Opdateret 02 JUN 2020