Engelsk

Aktindsigt

Aktindsigt handler om åbenhed i det offentlige, herunder også i Sundhedsstyrelsens arbejde. Offentlighedslovens udgangspunkt er derfor, at enhver har ret til aktindsigt i de dokumenter, der findes hos offentlige myndigheder.

Sådan søger du aktindsigt

Send en e-mail til Sundhedsstyrelsens hovedpostkasse sst@sst.dk med følgende oplysninger:

 • Emnefelt i mailen: Aktindsigt

 • Navn*

 • Adresse*

 • E-mail*

 • Telefon*

 • Om du er part i den sag eller de dokumenter, du søger aktindsigt i, dvs. om sagen eller dokumenterne vedrører dig. Det skyldes, at ansøgninger fra parter skal behandles efter særlige regler.*

 • Detaljer om sagen eller de dokumenter, du ønsker at se. Skriv gerne sagsnummeret, hvis du kender det. Skriv så mange detaljer som muligt. Det vil gøre det lettere for os at hjælpe dig med at finde de dokumenter, du søger.

Punkter markeret med * er obligatoriske at udfylde. Du bedes også udfylde kontaktoplysninger, så vi kan svare dig.

Mailen bliver ikke sendt via en krypteret forbindelse. Du bør derfor ikke angive fortrolige oplysninger, herunder cpr-nummer og helbredsoplysninger.

Du behøver ikke begrunde dit ønske om aktindsigt, men det kan hjælpe os til at give dig det, du ønsker at gøre dig bekendt med.

Du hører fra os så hurtigt som muligt og senest 7 hverdage efter, at du har søgt om aktindsigt.

Undtaget for aktindsigt

Der er visse typer af dokumenter, som vi ikke må give aktindsigt i. Det gælder fx dokumenter om:

 • enkeltpersoners private forhold

 • virksomheders forretningshemmeligheder

 • ansættelse og forfremmelse

 • straf for overtrædelse af lovgivningen. 

Vi giver normalt heller ikke aktindsigt i Sundhedsstyrelsens interne arbejdsdokumenter, men overvejer i så fald altid, om der er grundlag for meroffentlighed.

Opdateret 26 MAR 2019