xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Aktindsigt

Aktindsigt handler om åbenhed i det offentlige, herunder også i Sundhedsstyrelsens arbejde. Offentlighedslovens udgangspunkt er derfor, at enhver har ret til aktindsigt i de dokumenter, der findes hos offentlige myndigheder.

 

Sundhedsstyrelsen har de seneste måneder modtaget et betydeligt større antal aktindsigtsanmodninger end vanligt, og det har i lyset af den særlige situation med håndteringen af coronavirus/COVID-19 medført en længere sagsbehandlingstid for behandlingen af sager om aktindsigt.

 

Sundhedsstyrelsen bestræber sig på at behandle alle anmodninger hurtigst muligt. Der er dog for tiden mere end 4 ugers sagsbehandlingstid ved større anmodninger om aktindsigt. Det skyldes også, at styrelsen er nødt til at afsætte betydelige ressourcer til håndtering af coronavirus/COVID19. Sundhedsstyrelsen har derfor iværksat en styrket indsats og en øget ressourcetilførelse til området for at sikre nedbringelse af sagsbehandlingstiden.

 

Sundhedsstyrelsen bestræber sig på at behandle de større aktindsigtsanmodninger tematisk, således at de aktindsigtssøgende for det enkelte tema modtager oplysningerne hurtigst muligt og samtidig.

 

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at denne fremgangsmåde sikrer den mest effektive udnyttelse af ressourcerne hos styrelsen, og at sagerne samlet set behandles hurtigst muligt.

 

16. juni 2020

Sådan søger du aktindsigt

Send en e-mail til Sundhedsstyrelsens hovedpostkasse sst@sst.dk med følgende oplysninger:

  • Emnefelt i mailen: Aktindsigt

  • Navn

  • Adresse

  • E-mail

  • Telefon

  • Om du er part i den sag eller de dokumenter, du søger aktindsigt i, dvs. om sagen eller dokumenterne vedrører dig. Det skyldes, at ansøgninger fra parter skal behandles efter særlige regler.

  • Detaljer om sagen eller de dokumenter, du ønsker at se. Skriv gerne sagsnummeret, hvis du kender det. Skriv så mange detaljer som muligt. Det vil gøre det lettere for os at hjælpe dig med at finde de dokumenter, du søger. 

Mailen bliver ikke sendt via en krypteret forbindelse. Du bør derfor ikke angive fortrolige oplysninger, herunder cpr-nummer og helbredsoplysninger.

Du behøver ikke begrunde dit ønske om aktindsigt, men det kan hjælpe os til at give dig det, du ønsker at gøre dig bekendt med.

Du hører fra os så hurtigt som muligt og senest 7 hverdage efter, at du har søgt om aktindsigt.

Visse typer af dokumenter kan være undtaget for aktindsigt. Dette gælder bl.a. Sundhedsstyrelsens interne arbejdsdokumenter, oplysninger om enkelt personers private forhold og virksomheders forretningshemmeligheder. 

Opdateret 16 JUN 2020