xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sekretariatet

Sekretariatet bistår direktionen og resten af huset med administrative opgaver. Sekretariatet består af sektionerne Budget og analyse, Koncernregnskab og Ledelse og kommunikation.

Sekretariatet bistår direktionen med sagsbehandling, mødeplanlægning mv. Herudover varetager sekretariatet den overordnede koordinering af Sundhedsstyrelsens internationale opgaver, herunder særligt opgaver i relation til WHO og Nordisk Ministerråd samt internationale aktiviteter med direktørens deltagelse.

Sekretariatet koordinerer opgaver vedrørende både intern og ekstern kommunikation, herunder håndtering af henvendelser fra pressen. Endelig håndterer sekretariatet også tværgående opgaver såsom elektronisk sagsbehandling, informationssikkerhed, udbud og anden kontraktindgåelse samt habilitet.

Sekretariatet understøtter også Sundhedsstyrelsen med økonomi- og ressourcestyring, regnskab og bogholderi. Enheden varetager den overordnede kontakt til Koncern-HR og koncern-IT.

Sekretariatet varetager tillige regnskabsfunktioner for andre dele af koncernen: Departementet, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Patientklager, Sekretariatet for Etisk Råd & Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Sundhedsdatastyrelsen og Nationalt Genom Center.

 

Marie Waarkjær, sekretariatschef

mwaa@sst.dk, habilitetserklæring

Marie Waarkjær er pr. 1. april 2019 enhedschef i enheden Sekretariatet.

Marie Waarkjær er født i 1978 og er uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitetscenter (RUC) i 2005.

Hun har arbejdet med økonomistyring, administration, organisationsudvikling og ledelse i forskellige kommuner og kommunale organisationer senest som administrations- og sekretariatschef i Østsjællands Beredskab. 

Marie Waarkjær er aktuelt i gang med en masteruddannelse i offentlig ledelse (MPG) på Copenhagen Business School.

 

Michael Andersen, regnskabschef (Koncernregnskab)

mica@sst.dkhabilitetserklæring

Michael Andersen har siden 2013 været koncernregnskabschef i Sundhedsstyrelsen.

Michael Andersen er født 1971, og blev i 1992 kontoruddannet i Sundhedsministeriets departement.

Efter en kort værnepligt i Søværnet, begyndte han igen at arbejde i Departementet i 1993, hvor han har arbejdet med regnskab, indtil han i 2013 blev ansat som koncernregnskabschef i Sundhedsstyrelsen.

 

Nanna Grave Poulsen, sektionsleder

nagp@sst.dk, habilitetserklæring

Nanna Grave Poulsen blev 1. juni 2019 sektionsleder i Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen.

Nanna har en kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet, 2011. Samme år blev Nanna ansat i Akutberedskabet i Region Hovedstaden og arbejdede med kvalitetsområdet og sundhedsberedskab. 

I 2015 blev Nanna ansat i Sundhedsstyrelsen til at arbejde med sundhedsberedskab, den præhospitale indsats og smitsomme sygdomme.

Opdateret 08 AUG 2019